Gimnazjum Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

 

AKTUALNOŚCI GIMNAZJUM NR 1

rok szkolny 2012/2013

  strona Gimnazjum

 

 


 

 

 

 

 

28.06.2013

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

 

,,Po raz ostatni woła nas dzwonek –

śpiew, oklaski i wrzawa(…)

I już po wszystkim. I już składamy pióra, zeszyty i książki.

Więc żegnaj, Szkoło. (…)”

 

      28 czerwca uczniowie klas trzecich ze łzami w oczach i wielkim wzruszeniem pożegnali swoich Nauczycieli, Koleżanki oraz Kolegów z młodszych klas i wszystkich Pracowników Szkoły.

    Uroczysta akademia rozpoczęła się od ślubowania absolwentów, którzy zobowiązali się do wypełniania patriotycznych obowiązków i umacniania tradycji oraz dobrego imienia Gimnazjum.

 

 

        Następnie Sztandar Szkoły przekazany został przedstawicielom klas II, a potem odśpiewano po raz ostatni Hymn Szkoły. 

  

      Pani Dyrektor mgr W. Macioł Urbańczyk przywitała wszystkich Gości, zwracając się do obecnych tymi słowami:

 

Szanowni Goście, Drodzy Rodzice, Nauczyciele oraz Wy Uczniowie klas III,
 

którzy od dziś stajecie się absolwentami naszej szkoły.

 

Dzisiejsze spotkanie ma charakter historyczny. Właśnie minęły trzy lata Waszej nauki w Gimnazjum. Tego czasu nie da się łatwo wykreślić z pamięci. Czy był to okres owocny w Waszym życiu – pokaże czas.

Spotykamy się w tym gronie po raz ostatni. Zamyka się pewien etap Waszego  życia, związany z tą szkołą, a równocześnie jest to początek czegoś nowego, nowej drogi życia w innej szkole, z nowymi koleżankami, kolegami, nauczycielami. Nie dziwię się więc, że czujecie pewien niepokój przed nowymi wyzwaniami, jakie stawia przed Wami życie. Przed Wami jest jednak  piękna podróż  ku indywidualnemu rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. W tej podróży nie należy się spieszyć. W drodze do życiowych celów istotne jest samo wędrowanie. Ważne jest, by było długie i pełne dobrych doświadczeń.

Myślę, że lata spędzone w naszym gimnazjum dobrze Was do tej drogi przygotowały. Staraliśmy się, wraz z całym gronem pedagogicznym, stworzyć wam jak najlepsze warunki do indywidualnego rozwoju. Wasi wychowawcy i nauczyciele wyposażyli Was w piękne i mocne skrzydła. Przekazali Wam spory zasób wiedzy i znaczną część swojej życiowej mądrości. Starali się nauczyć Was godnie żyć, odnajdywać w świecie harmonię i być dobrymi ludźmi. Wykorzystajcie to w dalszym życiu. Pielęgnujcie wartości, szanujcie innych, ceńcie mądrość i wiedzę. Musicie być silni, gotowi na wyzwania. Nie zawiedźcie swoich nauczycieli i wychowawców. Godnie reprezentujcie siebie i naszą szkołę w nowych środowiskach, w których niebawem się znajdziecie. Idźcie w świat z nadzieją i ufnością, szerzcie prawdę, budujcie dobro i piękno. I nie marnujcie żadnego dnia, dążcie do szczęścia.

 

Życzę Wam:

punktor

otwartości na świat i drugiego człowieka,

punktor

prawdziwych i szczerych i niezawodnych przyjaciół,

punktor

odwagi bycia odpowiedzialnym,

punktor

bogactwa wartości, którymi będziecie mogli podeprzeć się w chwilach smutku,

punktor

radości z codziennego odkrywania świata,

punktor

spełnienia wszystkich marzeń.

 

Drodzy Rodzice Uczniów!

        Gratuluję Wam sukcesów odnoszonych przez Wasze dzieci. Dziękuję Państwu za każdy gest wsparcia okazany szkole i swoim dzieciom. Życzę również, by dalsza edukacja Waszych dzieci była dla Was źródłem radości i rodzicielskiej dumy.

 

       Zachowajcie szkolne przyjaźnie najdłużej jak tylko potraficie. Pomagajcie sobie w życiu i wspierajcie się wzajemnie. Pamiętajmy więc słowa poetki, że  „nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy” , ale ufajmy w słowa innego poety, który dodaje, że „wszystko, co w życiu najlepsze jest jeszcze zawsze daleko przed nami”.

 

        Część oficjalna zakończyła się wręczeniem uczniom nagród za celujące wyniki w nauce i wzorowe oraz bardzo dobre zachowanie, ufundowanych przez Panią Burmistrz E. Przybyło oraz Radę Miasta, a także nagród ufundowanych przez Radę Rodziców. Nagrody wręczała Radna Miasta Rabka-Zdrój a zarazem Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Renata Żaczek.

 

>>kliknij na zdjęcie - uzyskasz powiększenie<<

 

      Nagrody i dyplomy otrzymali także uczniowie, którzy mogli pochwalić się wybitnymi osiągnięciami w różnych konkursach i zawodach sportowych.

 

 

      Pani Dyrektor w imieniu całej Społeczności Gimnazjum Nr 1 podziękowała Pani Renacie Żaczek Przewodniczącej Rady Rodziców za ogromny wkład pracy na rzecz naszej szkoły, za sześcioletnią współpracę, za pomoc w realizacji wielu cennych dla gimnazjum projektów.

 

 

 

      Dzisiejszy dzień to czas rozstań "Przychodzi nam dziś pożegnać Dobrych Ludzi" - Pani Dyrektor na ręce Nauczycieli, których zabraknie w nowym roku szkolny, dziękując za wieloletnią owocną pracę z młodzieżą przekazała symboliczne kwiaty.  Ze smutkiem Społeczność Gimnazjum żegna dziś nauczycieli: nauczyciela j. polskiego mgr E. Dziechciowską , nauczyciela matematyk mgr S. Leszczyńską i oraz nauczyciela geografii mgr W. Chrustka.

 

 

Niejedna osoba miała łzy w oczach, bo to przecież ostatnie wspólne spotkanie w Tym Gronie.

 

       Uczniowie dedykowali Dyrekcji, swoim Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Szkoły krótki program artystyczny. Poprzez wiersze i sentymentalne piosenki młodzi ludzie pragnęli wyrazić swą wdzięczność za najpiękniejszy dar swoim pedagogom – za wiedzę i serce .

 

  

   

      Po części oficjalnej uczniowie udali się wraz z wychowawcami do sal, by odebrać świadectwo ukończenia szkoły. 

 

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr Ewa Kurzeja

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Dekoracja: mgr Małgorzata Bala oraz mgr Beata Orzeł

 

Galeria>>

 

28.06.2013

 

Wyniki Egzaminów Gimnazjalnych

uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego Egzaminu Gimnazjalnego.
 

Nasze wyniki są wysokie - zajmujemy trzecie miejsce w powiecie.

 

Na 9 możliwych stanin uzyskaliśmy: 7  stanin (wysoki) z historii i wiedzy o społeczeństwie, 7 stanin (wysoki) z języka  angielskiego – poziom podstawowy, 6  stanin (wyżej średni) z języka polskiego, 6  stanin (wyżej średni) z przedmiotów przyrodniczych, 5 stanin (średni) z matematyki, 5  stanin (średni) z języka niemieckiego  - poziom podstawowy.

 

Porównanie

j. polski

Historia WOS

Matem.

P. przyrod.

j. ang. podst.

j. ang. rozsz.

j. niem podst.

j. niem rozsz.

32

%

33

%

29

%

28

%

40

%

40

%

40

%

40

%

3a

20,1

63

20,8

63

12,7

44

16,9

60

28,6

72

20,3

51

40,0

100

37,0

93

3b

20,5

64

20,0

61

13,3

46

17,5

63

28,0

70

21,5

54

11,0

28

 

 

3c

19,9

62

20,8

63

14,2

49

17,4

62

32,0

80

24,7

62

19,9

50

 

 

3d

20,5

64

19,8

60

14,1

49

17,9

64

27,2

68

19,5

49

37,0

93

36,0

90

3e

19,6

61

20,6

62

12,3

42

16,1

58

25,1

63

18,2

46

16,0

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Województwo

20,5

64

19,9

60

14,9

51

17,6

63

25,7

64

18,0

45

24,2

61

 

44

Powiat

19,6

61

18,6

56

13,3

46

16,6

59

23,4

59

15,5

39

22,5

56

 

37

Gmina

19,8

62

20,0

61

13,2

46

17,6

61

26,8

67

18,8

47

20,8

52

 

91

Szkoła

20,1

63

20,4

62

13,3

46

17,1

61

28,0

70

20,6

52

21,5

54

 

91

Stanin

6

7

5

6

7

 

5

 

 

Czytaj cały artykuł >> Polska Gazeta Krakowska z 26 czerwca 2013 roku >>

 

Udział uczniów Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

w Małopolskich Konkursach Przedmiotowych

w roku szkolnym 2012/2013

 

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

144 uczniów

8 uczniów

1

         w tym:

Lp

Konkurs

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1

Języka polskiego

10 uczniów,

 

 

2

Języka angielskiego

15 uczniów

 

 

3

Języka niemieckiego

10 uczniów

1 uczeń

1 uczeń

4

Fizyki i astronomii

  6 uczniów

2 uczniów

 

5

Biologiczny

16 uczniów

 

 

6

Historycznym

  9 uczniów

2 uczniów

 

7

Matematycznym

19 uczniów,

1 uczeń

 

8

Geograficznym

33 uczniów

1 uczeń

 

9

Informatycznym

11 uczniów

1 uczniów

 

10

Chemicznym

  5 uczniów

 

 

11

Biblijnym

10 uczniów

 

 

 

RAZEM

144

8

1

 

1.    W tym roku uczniowie wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z 11 przedmiotów. Ogółem w etapie szkolnym uczestniczyło 144 uczniów, co stanowi 47% ogółu uczniów szkoły. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 8 uczniów z: języka niemieckiego, fizyki i astronomii, historii, matematyki, geografii, informatyki.

 W etapie rejonowym konkursów z poszczególnych przedmiotów uczestniczyli:

·         z języka niemieckiego: Kaleta Marcel (kl. 2d)

·         z fizyki: Kolecki Piotr (kl. 3e), Malik Karolina (kl. 3b)

·         z historii: Słoński Rafał (kl. 3e), Nowak Michał (kl. 3c)

·         z matematyki: Malik Karolina (kl. 3b)

·         z geografii: Nowak Michał (kl. 3c)

·         z informatyki: Żurek Damian ( kl. 2a)

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się:

·         z języka niemieckiego: Kaleta Marcel (kl. 2d) - Finalista

2.    Inne osiągnięcia w  pracy z uczniem zdolnym:

·         Konkurs plastyczny w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 –

„MYŚLISZ, DECYDUJESZ, ODMAWIASZ”

Wyróżnienie:

1.    Filas Iwona – kl. 2b

2.    Wyka Karolina – kl. 2d

3.    Zbozień Wiktoria – kl. 2d

·         Ogólnopolski Konkurs LOP „Mój Las” pt. „Las w malarstwie i literaturze”

- etap regionalny:

II miejsce:

1.     Kowalczyk Weronika – kl. 3d

III miejsce:

1.     Radkowski Karol – kl. 3d

2.     Tylka Marzena – kl. 3c

Wyróżnienie:

1.     Rączka Natalia – kl. 3c

2.     Stachura Anna – kl. 3e

·         Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kultury Świata” Edycja 2012/13 „ETIOPIA”

Wyróżnienie i zakwalifikowanie do Wystawy Konkursowej:

1.     Tylka Marzena – kl. 3c

·         XXVI Małopolski Festiwal Form Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski”

Finalistka:

1.     Kaflińska Magdalena – kl. 3a

·         Ogólnopolski Konkurs Fotograficzno-Literacki „Regionalne kapliczki w obiektywie”

- Udział:

1.     Moskal Joanna – kl. 3b

2.     Cieniawska Karolina – kl. 3e

3.     Karkula Dominika – kl. 3b

4.     Knap Lidia – kl. 3b

·         Konkurs plastyczny w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 –

„DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM”

- Udział 27 uczniów klas I i II, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2013r.

·         Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS

- etap rejonowy:

1.    Filas Izabela – kl. 2c

2.     Ścianek Patrycja – kl. 2c

·         Ogólnopolski Konkurs Literacki „List do Św. Mikołaja”

- Laureat: Kiersztyn Klaudia – kl. 3b

·         XXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki  „Wiersz Serduszkowy”

Udział: 9 uczniów

·         XXIX Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

- Udział w finale:

1.     Filas Karolina – kl. 1d

2.     Bednarczyk Magdalena – kl. 2a

3.     Czyszczoń Paulina – kl. 2b

·         Konkurs Fotograficzny „Oblicza Wody” w ramach „Festiwalu Nauki” organizowany przez Akademię Rolnicza w Krakowie

- Udział: 18 uczniów

·         Konkurs Wokalny „Wygraj Sukces” eliminacje w Rabce-Zdroju

Wyróżnienie:

1.     Kaflińska Magdalena – kl. 3a

2.     Przybyło Anna – kl. 1a

·         I Festiwal Piosenki Angielskiej w Rabce-Zdroju

Wyróżnienie: Zespół Consonans

·         Konkurs dla twórczych czasopisma Viktor – cz. literacka „Pożegnanie. Powitanie”

- Udział:

1.    Rode Anna – kl. 1c

2.    Wojtowicz Klaudia – kl. 3b

3.    Porada Gabriela – kl. 1c

·         XVII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Niepodległość”

- Udział:

1.    Przybyło Anna – kl. 1a

2.    Worwa Paulina – kl. 1a

·         IX Międzygimnazjalny Konkurs Fizyczny w Rabie Wyżnej „Siła zamknięta w kropli wody”

III miejsce: Kolecki Piotr – kl. 3e

·         Szkolny Konkurs Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy

I miejsce: Rode Anna – kl. 1c

II miejsce: Filas Gabriela – kl. 2a

III miejsce: Mierzwa Dorota – kl. 2c      

Wyróżnienia:

1.     Świder Magdalena – kl. 1a

2.     Kowalcze Karolina – kl. 2b

3.     Białońska Alicja – kl. 1b

·         Szkolny Konkurs na plakat „Chcę być bezpieczny w Internecie”

I miejsce: Żurek Damian – kl. 2a

II miejsce:  Bala Mateusz – kl. 1b, Petryla Aleksandra – kl. 1d

III miejsce: Haras Mateusz – kl. 1d

Wyróżnienia:

1.    Rode Anna – kl. 1c

2.    Gierat mikołaj – kl. 1b

·         Szkolny Konkurs o Patronie Szkoły Obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku

I miejsce – Petryla  Aleksandra – kl. 1d

II miejsce – Rode Anna – kl. 1c, Marszalik Joanna – kl. 1d, Miśkowiec Julia – kl. 1d

III miejsce – Wójciak Klaudia – kl. 1d 

·         Szkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych  

I miejsce: Handzel Bartosz – kl. 2a i Kłeczek Michał – kl. 2c

II miejsce: Słoński Rafał – kl. 3e i Grzebień Jakub – kl. 3e

III miejsce: Porada Gabriela – kl. 1b i Stolarczyk Inez – kl. 1b

·        Ogólnoszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny na temat: ,,Na ścieżkach naszej wiary”

- w części literackiej:

Laureaci: Klaudia Wójciak - kl. 1b, Klaudia Knowa - kl. 3a, Gabriela Porada - kl.1b

- w części plastycznej:

Laureaci:

Gabriela Porada - kl. 1b, Anna Przybyło - kl.1a, Patrycja Abram - kl. 1a, Marta Jurzec - kl. 2d

·         Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas I

   I miejsce – Przybyło Annakl. 1a, Porada Gabriela – kl. 1b

II miejsce – Miśkowiec Michałkl. 1d

III miejsce – Abram Patrycja – kl. 1a, Kumorowicz Katarzyna – kl. 1d, Smęt Milena – kl. 1d 

·         Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas II

    I miejsce – Żurek Damian – kl. 2a

III miejsce – Wyka Karolina – kl. 2b, Szeląg Maciej – kl. 2a

 

 

 

OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE KL I-III  W  ROKU SZK. 2012/2013

 

III   MIEJSCE   POWIATOWE   SZTAFETOWE BIEGI  PRZEŁAJOWE

2.10.2012. NOWY TARG

Florek  Monika, Pędzimąż Natalia, Kubowicz Paulina

Słowińska Weronika, Macioł Weronika, Kowalcze Karolina, Luberda Mariola, Macioł Ewa, Porada Gabriela, Łopuch Patrycja

 

POWIATOWA  INDYWIDUALNA LIGA LA 8.10.2012. RABKA-ZDRÓJ

SOBÓL  OLA   I   miejsce  w biegu  na 100m – 14.34  ,  

MACIOŁ  WERONIKA   I miejsce w  biegu  na  300m – 50.94,   II   miejsce w  skoku w dal – 4.09m, 
III  miejsce
w  sztafecie 4x100m

ŁOPUCH  PATRYCJA   II   miejsce  w  biegu  na  600m – 1.56.37

MACIOŁ  EWA       III  miejsce w  sztafecie 4x100m

PORADA  GABRIELA  i  PĘDZIMĄŻ  NATALIA       III  miejsce w  sztafecie  4 X 100m

KONIECZNY ARTUR - BIEG NA 100 M  - 12,15       I   MIEJSCE

LITKE DAWID  - BIEG  NA  100M - 12,39          II   MIEJSCE

KNITTER MICHAŁ - BIEG NA 300 M   - 42,36          II    MIEJSCE

KŁECZEK MICHAŁ - BIEG NA 300 M      55,50     III   MIEJSCE

LITKE DAWID - SKOK W DAL   - 5,04         III MIEJSCE

KONIECZNY ARTUR - PCHNIĘCIE KULĄ 5 KG  -  9,54   II MIEJSCE

III MIEJSCE    SZTAFETA 4X100 M  - 51,38

 

WOJEWÓDZKA   SZKOLNA  INDYWIDUALNA    LIGA   LA 10.10.2012. KRAKÓW

startowali: Soból  Ola, Łopuch  Patrycja, Konieczny  Artur, Knitter  Michał,  Litke Dawid

 

MAŁOPOLSKIE  INDYWIDUALNE  BIEGI  NARCIARSKIE

MONIKA  FLOREK  - X  miejsce

WERONIKA  SŁOWIŃSKA -  XII   miejsce

NATALIA  PĘDZIMĄŻ -  XV   miejsce

 

MAŁOPOLSKA  SZKOLNA LIGA W  BIEGACH  NARCIARSKICH

MONIKA  FLOREK -  VIII  miejsce, WERONIKA  SŁOWIŃSKA  XI miejsce

 

II  MIEJSCE   DZIEWCZĄT  POWIATOWA DRUŻYNOWA LIGA LA 24.05.2013   Rabka-Zdrój

JOANNA  MARSZALIK     100 M -  14.28       I   miejsce

WERONIKA  MACIOŁ    300 M -  50.43      II  miejsce

PATRYCJA  ŁOPUCH  - 600M

PAULINA  KUBOWICZ  - KULA

MAGDALENA  KAFLIŃSKA   - SKOK W DAL   -  3.95    II  miejsce

 

I  MIEJSCE  CHŁOPCÓW    POWIATOWA  DRUŻYNOWA   LIGA   LA   24.05.2013. Rabka-Zdrój

 

KONIECZNY ARTUR - Bieg na 100m   -  11,82 !!!     I miejsce

Artur Konieczny zbliżył się do rekordu szkoły sprzed 45 lat - poprzedni rekord to 11,80 (czas mierzony do jednego miejsca po przecinku)

 

LITKE DAWID - Bieg na 100m   - 12,52       II   MIEJSCE

JACHYMIAK FILIP - Bieg na 300m   - 42,08     III   MIEJSCE

II MIEJSCE   Sztafeta 4x100m - 52,21  (SYREK JAKUB,  KŁECZEK MICHAŁ,  FILIPEK ŁUKASZ,  KONIECZNY ARTUR)

 

 WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

 

18.06.2013

IX Międzygimnazjalna Olimpiada z Fizyki

 

Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w IX Międzygimnazjalnej Olimpiadzie z Fizyki dla Gimnazjalistów, której głównym hasłem była „Siła zamknięta w kropli wody”.

 

W etapie szkolnym najlepiej zadania z fizyki rozwiązali: Kolecki Piotr (kl. III e) i Żurek Damian (kl. IIa).

Etap międzygimnazjalny odbył się 22.V.2013 r. w gimnazjum w Rabie Wyżnej i uczestniczyło w nim 21 uczniów z 13 szkół gimnazjalnych z terenu Podhala.

Piotr Kolecki (kl. III e) odniósł w tej Olimpiadzie duży sukces zajmując III miejsce.

Na zdjęciu  razem z nauczycielem fizyki p. mgr M. Cieniawską

Przypominamy jednocześnie, że Piotrek reprezentował nasze gimnazjum w Małopolskim Konkursie z Fizyki na etapie rejonowym.

Serdecznie gratulujemy!

Miłośnicy fotografii mieli okazję w artystyczny sposób zaprezentować bardzo dobrze nam znaną ciecz - wodę, wysyłając swoje zdjęcia na

Konkurs pt. „Oblicza wody”,

który był organizowany w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie w maju przez Akademię Rolniczą . Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, wykonano kilkadziesiąt fotografii w których uchwycono różne aspekty tej życiodajnej cieczy.

Oto kilka zdjęć których autorem jest Natalia Rączka:

Natalia kolejny raz przedstawia nam bardzo interesujące prace.

Kto wie jak potoczą sie dalsze przygody Natalii z fotografią, obecnie jest w klasie III. Może jeszcze o niej USŁYSZYMY?

POWODZENIA!

>> Inne Fotografie Natalii Rączki >>

03-06-2013

Relacja z wycieczki do Wrocławia

Jak co roku nasze gimnazjum podjęło się zorganizowania ogólnoszkolnej wycieczki w jakieś urokliwe, wspaniałe polskie miasto. Tym razem odwiedziliśmy Wrocław.

Wyruszyliśmy już o godzinie 5 rano, by uniknąć korków i męczącego skwaru. We Wrocławiu spotkaliśmy się z naszą panią Przewodnik. Zwiedzanie „miasta spotkań” rozpoczęliśmy od Archikatedry św. Jana Chrzciciela. W tym pięknym gotyckim kościele nie tylko podziwialiśmy wspaniałą architekturę i malarstwo, ale również wyjechaliśmy na wieżę, z której mieliśmy widok na cały Wrocław.

foto: "Miasto na wodzie" Vanessa Czech

Następnie udaliśmy się do ogrodu botanicznego. Każdego z nas zauroczyły wspaniałe i oryginalne rośliny, które niekiedy osiągały nawet kilkanaście metrów wysokości. Największą sensację wzbudziły jednak owadożerne kwiaty, które można było nie tylko podziwiać, ale również zakupić. Mieliśmy również okazję przyjrzeć się dziejom Ziemi ukazanym na niezwykłej „Panoramie natury”. Prezentowała ona wygląd naszej planety od najdawniejszych er aż do dnia dzisiejszego.

 

>> kliknij na obraz uzyskasz powiększenie <<

 

Po ogrodzie botanicznym przyszedł czas na zwiedzanie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, a w nim między innymi Aule Leopoldyńską i Oratorium Marianum. W muzeum tym znajduje się wiele interesujących zbiorów, z których najstarsze pochodzą aż z XV wieku. Dzięki nim mogliśmy się przekonać jak uczono się dawniej i z jakich pomocy naukowych korzystano na studiach.

 

 

Oczywiście, nie mogło nas zabraknąć na miejskim rynku, gdzie poznaliśmy znaczenie wrocławskiego herbu, który wymalowany jest przed ratuszem. Rynek przypominał trochę ten znany nam z Krakowa, dlatego poczuliśmy się tam swojsko i znajomo.

  

 

Na szczęście pogoda dopisywała nam przez cały dzień i mogliśmy oprócz wnętrz muzealnych obiektów podziwiać stare wrocławskie ulice i kamienice, dawne więzienie oraz słynne mosty, między innymi ten miłosny z tysiącami kłódek.

 

  

foto "Zawsze razem" - kłódki na moście Zakochanych: Weronika Zaręba

      Wolnym spacerkiem przemierzyliśmy stare miasto w poszukiwaniu namalowanego okna oraz podziwiając wspaniałą wrocławską architekturę. Wszędzie, rzecz jasna, towarzyszyły nam krasnoludki zamieszkujące stolicę Dolnego Śląska.

 

Nasza pani Przewodnik - bardzo ciekawie opowiadała nam o Wrocławiu, historii i legendach.

 

Znaleźliśmy nawet wejście do ich podziemnego świata, jednak mieliśmy zaplanowanych tyle atrakcji, że musieliśmy zrezygnować ze zwiedzania go.

Gwoździem naszego zwiedzania była, oczywiście, Panorama Racławicka. Wszystkim nam zaparło dech w piersiach na widok kolosalnego obrazu namalowanego przez wybitnych polskich artystów. Dzieło „przeniosło” nas 219 lat wstecz i przy opowieści narratora każdy z nas czuł się jednym z wojowników Tadeusza Kościuszki.

 

>> kliknij na obraz uzyskasz powiększenie <<

 

Po całym dniu niezwykłych atrakcji cała grupa marzyła już tylko o kolacji i znalezieniu się we własnym łóżku. Posiłek zjedliśmy w klimatycznej restauracji i udaliśmy się do klasztoru Zgromadzenia Sióstr De Notre Dame, gdzie mieliśmy zapewniony nocleg. Cały budynek przypadł nam do gustu; był to dawny zamek Piastów Wrocławskich. Wszyscy czuliśmy się zaszczyceni mieszkając w tak znakomitym i dostojnym miejscu.

 

Miejsce w którym nocowaliśmy De Notre Dame.

 

Drugiego dnia mieliśmy zaplanowany również szereg interesujących obiektów do zobaczenia. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po Odrze. Wodną drogą dotarliśmy do słynnego wrocławskiego ZOO.

 

 

Oglądanie zwierząt (gadów, owadów, ssaków itd.) zajęło nam mnóstwo czasu, jednak wszystko było tam tak ciekawe i niepowtarzalne, że nie mogliśmy opuścić ZOO zanim nie obejrzeliśmy wszystkiego. Niesamowitą atrakcję stanowiło tzw. Przedszkole, w którym każdy mógł samodzielnie nakarmić zwierzęta takie jak kozy, owce, króliki i świnie. Sprawiło nam to mnóstwo radości i śmiechu!

Następnie udaliśmy się na Halę Stulecia, jedną z najbardziej charakterystycznych wizytówek Wrocławia na arenie międzynarodowej.

 

Foto: http://pik.wroclaw.pl/Hala-Stulecia-Hala-Ludowa-m16.html

 

Nie mieliśmy okazji wejść do środka tego widowiskowo-sportowego obiektu, ale to, co zobaczyliśmy na zewnątrz zdecydowanie zaspokoiło nasz apetyt.  Mowa o największej i zdecydowanie najbardziej spektakularnej fontannie w Polsce. Mieliśmy okazję przyjrzeć się wspaniałemu zsynchronizowanemu z muzyką wodnemu show. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego pokazu artystycznego i przekonaliśmy się, że nie tylko w Pradze można podziwiać tak efektowne widowiska wodne.

Po zakończeniu pokazu udaliśmy się przez malowniczy wrocławski park na obiad do ekskluzywnej restauracji.

 

Restauracja, w której jedliśmy obiad w pierwszym dniu.

 

Po sytym posiłku przyszedł czas na ostatnie zakupy i musieliśmy się pożegnać z cudownym miastem i miłą panią Przewodnik. Podczas drogi powrotnej chcieliśmy również wybrać się na stadion narodowy, ale niestety nie było to możliwe. Mogliśmy jednak podziwiać wspaniały obiekt sportowy przez szyby autokaru z bardzo bliska, więc chyba wszyscy fani piłki nożnej zostali choć trochę udobruchani.

Powrót do domu minął nam tak samo szybko i wesoło jak podróż do Wrocławia. Oczywiście, obowiązkowo odwiedziliśmy McDonald’s, by uzupełnić stracone kalorie. Wszyscy byliśmy już zmęczeni po dwóch dniach pełnych wrażeń, ale nikomu nie psuł się humor. Trochę żałowaliśmy, że wyjazd dobiegał już końca, ale każdy z nas w głębi serca cieszył się z powrotu do domu.

 

Wycieczka była bardzo udana i z całą pewnością każdy był szczęśliwy, że w niej uczestniczył.
Mamy nadzieję, że takich wyjazdów będzie więcej w przyszłym roku.

Na pewno weźmiemy w nich udział!

 

>> kliknij na obraz uzyskasz powiększenie <<

 

W wycieczce udział wzięło 30 uczniów klas I-III. Kierownikiem wycieczki była pani mgr Marta Tabaszewska–Bochnar, opiekunami byli: pani mgr Aleksandra Duda oraz pan mgr Mateusz Kołodziejczyk,

Tekst: Gabriela Porada, kl. 1b

 

Nasi gimnazjaliści w każdym miejscu pozostawiali po sobie wspaniałą "wizytówkę". Organizator Firma "Zyndram" z Nowego Sącza, Przewodnik, Kustosz muzeum oraz nawet Pan Kierowca podkreślali wyjątkową postawę uczestników wycieczki.

Z taką młodzieżą aż chce się przebywać.

Dodał: admin

03-05-2013

                       Witaj MAJ, 3 MAJ                                  

             Z okazji 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia. Apel był wyjątkowy, bo po raz pierwszy Gimnazjum Nr 1 gościło Orkiestrę Dętą OSP z Rabki-Zdroju.

        Muzycy grali podniosłe patriotyczne utwory, które przeniosły nas w przeszłość. Występ uświetnił także zespół „Consonans” pod kierownictwem pani Beaty Michałek; jego wzruszające piosenki o Polsce sprawiły, że każdy młody człowiek poczuł się naprawdę dumny ze swej narodowości.

 

>>  kliknij na miniaturę  <<

       Wszyscy, którzy mieli okazję oglądać występ byli pod wrażeniem obu muzycznych  prezentacji i nagrodzili muzyków gromkimi brawami.

Młodzi wykonawcy recytowali wiersze o bogactwach naszej ojczyzny, o sile narodu i jego pięknych, choć krwawych, dziejach.

Nie zabrakło również narratora, który pokrótce przypomniał nam historyczne wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej w Europie konstytucji.

Głos zabrała także Pani Dyrektor mgr Wanda Macioł-Urbańczyk, zachęciła ona uczniów  do udziału w patriotycznych obchodach świąt w czasie długiego majowego weekendu i dziękowała za trud tym, którzy przygotowali akademię.

Apel podobał się wszystkim uczniom i nauczycielom. Niejednej osobie łezka zakręciła się w oku. Oby, dzięki takim występom i patriotycznej aurze panującej w szkole młodzi rabczanie wyrośli na dumnych i wspaniałych patriotów i sercem odpowiedzieli na słowa wiersza:

,,Nauczmy się na pamięć tego kraju,

jednego w całym świecie

jak własny dzień”

Gabriela Porada, kl. 1b

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr Ewa Kurzeja

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Dekoracja: mgr Małgorzata Bala oraz mgr Beata Orzeł

 

09-04-2013

Pokazy chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Kliknij na baner >> link do strony Koła Chemików UJ w Krakowie<<


Kolejny raz młodzież naszego gimnazjum uczestniczyła w pokazach chemicznych organizowanych przez
Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

autor zdjęć: Szymon Dyrda

Członkowie gimnazjalnego koła zajmują się popularyzacją nauki jaką jest chemia poprzez udział w licznych pokazach chemicznych. Nasi młodzi naukowcy corocznie pod opieką mgr Barbary Mroszczyk-Zając biorą również udział  w Małopolskiej Nocy Naukowców.

 

kliknij na miniaturę >>zdjęcie się powiększy<<

Pokazy były przygotowane bardzo szczegółowo. Do każdego doświadczenia była dostosowana prezentacja multimedialna oraz odpowiednia oprawa muzyczna. Mieliśmy okazję zobaczyć wiele doświadczeń takich jak:

 
punktor

Otrzymywanie złota i srebra

punktor

Zegar jonowy

punktor

Samozapłon gliceryny

punktor

Wskaźniki kwasowo-zasadowe

punktor

"Wulkan chemiczny"

punktor

"Znicz olimpijski"

punktor

"Ognie Bengalskie"

punktor

"Węże Faraona"

punktor

"Lokomotywa chemiczna"

punktor

"Ryczący niedźwiedź"

punktor

"Zaczarowana butelka"

punktor

"Burza w probówce" oraz inne o bardzo ciekawym przebiegu jak i zaskakujących  nazwach...

POKAZY NALEŻY UZNAĆ ZA UDANE

 Było bardzo interesująco i ciekawie!

Relacja z pokazów: Anna Przybyło i Patrycja Abram

Zdjęcia: Szymon Dyrda

27-03-2013

 Misterium PASCHALNE w wykonaniu gimnazjalistów.

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i  pustkowiem. Wtedy Bóg rzekł: Niech się stanie światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość - dniem a ciemność - nocą."

Potem Bóg rzekł: Niechaj powstanie sklepienie pośród wód. Bóg nazwał to sklepienie niebem. A potem Bóg rzekł: Niechaj się zbiorą wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią , a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre rzekł: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy, drzewa... I ziemia wydała rośliny zielone... A potem Bóg rzekł : Niechaj powstaną ciała niebieskie. I tak się stało.

 Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące: większe  by rządziło dniem i mniejsze by rządziło nocą oraz gwiazdy. I stało się tak. Potem Bóg rzekł niechaj się zaroją wody od roju istot żywych a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba.

 

Aż wreszcie Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i podobnego Nam. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył.

A ze  wszystkich dzikich zwierząt, które stworzył Bóg, wąż był najbardziej przebiegły…"

 

Stworzenia smutne opadają na ziemię i trwają w beznadziei. Na końcu kusi  człowieka.

Bóg: Ponieważ to uczyniłeś bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych  i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

  

Ludzie opuścili raj, opuścili Boga…, ale On ich nie opuścił.

A CZŁOWIEK co uczynił?

Zabrali Jezusa, odbyło się „biczowanie” i cierniem ukoronowanie. 

 

"Synu mój, synu, czego chcą ci ludzie źli. Synku mój... Jak wielu osłupiało na Twój widok – tak nieludzko został oszpecony Twój wygląd i postać Twoja jest niepodobna do ludzi. Któż uwierzy temu? Wyrosłeś jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Byłeś piękny. Najpiękniejszy z Synów ludzkich. Mój Synu... A teraz wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa."

Weronika wyciera Jezusowi twarz.

Ukrzyżować, Na krzyż, Śmierć!

  

JEZU

"Zostałeś przebity za nasze grzechy,  zdruzgotany za nasze winy.
Lecz w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Jahwe zwalił na Ciebie wszystkie winy.
Dręczono Cię, lecz sam dałeś się  gnębić, nawet nie otworzyłeś ust swoich.
Jak baranek na rzeź prowadzony... Spodobało się Jahwe zmiażdżyć Cię cierpieniem.
Spodobało się Twemu Ojcu... Synku mój."

 

NASZE PRZEMYŚLENIA…

Rekolekcje to czas refleksji nad swoim życiem. W tym okresie każdy powinien poświęcić kilka chwil na przemyślenia dotyczące własnej wiary, miłości do bliźnich, sensu życia i wartości, jakimi należy się kierować. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, to powinien wykorzystać ten czas, by zastanowić się nad swoim zachowaniem, podejściem do nauki, szacunkiem do innych ludzi. W natłoku różnych zdarzeń tak rzadko znajdujemy czas, by chociaż przez krótką chwilę pomyśleć, jak to dobrze, że żyjemy, że mamy rodzinę, przyjaciół, dom, że możemy chodzić do szkoły, że stać nas na różne przyjemności. Bo przecież nie wszyscy mają tyle szczęścia. Powinniśmy się nauczyć dzielić tym, co mamy nawet, jeżeli to tak niewiele. Dla kogoś nasza pomocna dłoń może mieć ogromną wartość, dlatego nie wahajmy się pomagać innym, stawać w obronie słabszych, dzielić się kanapką z głodnym kolegą. „Dobry czyn, dobre słowo czy myśl powodują pozytywną reakcję w coraz to nowych osobach i mogą przenosić swój ładunek dalej i dalej – pozwalają rosnąć w postępie geometrycznym i pomnażać zasób Dobra we Wszechświecie.”

***

My, gimnazjaliści, powoli przekraczamy granicę pomiędzy dziecięctwem a dorosłością.  Wchodzimy w świat ludzi dorosłych, kształtujemy swój system wartości, idee i poglądy, bazując na tym, co wpoili nam nasi rodzice i szukając jednocześnie własnych ścieżek. Kształtujemy swój światopogląd i dlatego czas rekolekcji bardzo nam posłużył. Chłonęliśmy każde słowo usłyszane od księdza rekolekcjonisty. Chcemy coraz więcej wiedzieć o świecie i rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Stajemy się coraz dojrzalsi i potrafimy odróżniać dobro od zła. Dorośli mają do nas większe zaufanie, dlatego nie możemy ich zawieść.

***

Jesteśmy jeszcze młodzi, dopiero uczymy się jak żyć. Nikt nie wymaga od nas, byśmy od razu wszystko robili dobrze i podejmowali same trafne decyzje. Człowiek uczy się na błędach, a więc chodzi o to, byśmy potrafili wyciągnąć z naszych potknięć odpowiednie wnioski na przyszłość. Warto pamiętać, że jest Ktoś, kto zawsze nam pomoże i na Kogo możemy liczyć w każdej minucie naszego życia – to sam Chrystus, nasz Najwierniejszy Przyjaciel. Wierzę, że każdy z nas może być dobrym, godnym szacunku człowiekiem, ceniącym takie wartości w życiu jak: wiara, miłość, prawda, dobro i wewnętrzne piękno.

Gabriela Porada

 

Montaż słowno-muzyczny młodzież przygotowała pod kierunkiem: mgr s. Izabelli Owczarczyk

 

Przedstawicielki samorządu szkolnego złożyły na ręce pani Dyrektor mgr Wandy Macioł-Urbańczyk życzenia świąteczne.

Pani Dyrektor na zakończenie tego wyjątkowego świątecznego spotkania odczytała również życzenia jakie napłynęły dla Nauczycieli, Pracowników szkoły, Uczniów i Rodziców. Przekazała najserdeczniejsze życzenia dla całej społeczności Gimnazjum Nr 1 oraz Rodziców i Opiekunów naszych Wychowanków.

 

27-03-2013

Ogłoszenie wyników Konkursu na plakat

 „Chcę być bezpieczny w Internecie

Celem Konkursu było: wyłonienie najlepszych prac graficznych w formie plakatu, których główną ideą będzie popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

W konkursie wzięło udział: 30 uczniów.

Zgłoszono do konkursu: 37 plakatów.

Jury konkursu:

- mgr Małgorzata Bala nauczyciel plastyki.
- mgr Piotr Kolecki plastyk, grafik, fotograf, któremu serdecznie dziękujemy za pracę w zespole oceniającym.
  
W przyszłym roku z pewnością zorganizujemy "II Konkurs Grafiki Komputerowej" - Już dzisiaj zapraszamy do współpracy.

- oraz organizator konkursu mgr Marta Tabaszewska-Bochnar nauczyciel informatyki, grafiki komputerowej.

 

Autorzy prac wykazali się znajomością zagrożeń związanych z nieodpowiednim zachowaniem się w sieci Internet. Skutecznie swymi plakatami ostrzegają rówieśników przed uzależnieniami, cyberprzemocą, treściami nieodpowiednimi, kontaktami z nieznajomymi.

I miejsce - Damian Żurek 2a

W pracy doceniono:

Wykorzystanie powszechnie znanego i kojarzonego z Internetem znaku @, który w tej kompozycji kojarzy się także z labiryntem, w którym łatwo się zgubić.  Trafne i celne ukazanie niczym nieograniczonej internetowej przestrzeni. Ciekawą graficzną kompozycję.

 

II miejsce - Petryla Aleksandra 1d

W pracy doceniono:

Autorka inteligentnie odwołała się do symbolu „przemijającego czasu”, łącząc go z przesłaniem plakatu: rozważnie i z wyczuciem korzystajcie z komunikatorów.

 

II miejsce - Mateusz Bala 1b

W pracy doceniono:

Praca bezpośrednio ukazuje czyhające w internetowym świecie zagrożenia, wskazuje na oprogramowanie mogące być ich źródłem oraz przestrzega przed ich skutkami. Ciekawa kompozycja.

 

III miejsce - Mateusz Haras 1d

W pracy doceniono:

Autor skupił się na poczcie elektronicznej i zagrożeniach, jakie mogą wynikać z jej nierozważnego korzystania. E-mail może być źródłem szkodliwych treści, złośliwego oprogramowanie, spamu. Nie spamuj – tym jednym zdaniem autor podkreśla rolę każdego użytkownika sieci.

 

 

 

Wyróżnienie - Anna Rode 1c

Wyróżnienie - Mikołaj Gierat 1b

   

Zwycięzcom Konkursu pani Dyrektor mgr Wanda Macioł-Urbańczyk wręczyła pamiątkowe Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

Tu prezentowane są pozostałe prace zgłoszone na Konkurs.

Zostanie również opublikowany "Przewodnik Internauty", który zawierać będzie oprócz  wskazówek jak być bezpiecznym w Internecie wszystkie prace graficzne uczniów, którzy wzięli udział w konkursie.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM KONKURSU

Koło Grafiki Komputerowej ZAPRASZA - czekamy na Ciebie!!!

 

Rekolekcje-2013

 

Chwila zadumy nad własnym życiem, czyli Rekolekcje Wielkopostne 2013

W poniedziałek 18 marca rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów naszego gimnazjum. Przed południem młodzież wraz z nauczycielami wyruszyła do kościoła p.w. św. Teresy, gdzie o godzinie 12 rozpoczęło się spotkanie z rekolekcjonistą. Nauki przeplatane były śpiewem wesołych oazowych piosenek, które prowadziła mała grupka osób z naszej szkoły pod kierownictwem siostry Izabeli Owczarczyk. Młodzież grała na gitarach, skrzypcach, akordeonie, a nawet na bębnach. Nauki głosił ksiądz Piotr Gąsior, który, jak sam wyznał, jest z Rabką bardzo związany, gdyż kiedyś tu pracował. Mówił o miłości do Boga, zaufaniu i apelował, by nie wstydzić się swojej wiary i nie zapominać o noszeniu medalika. Opowiadał dużo ciekawych historii, których sam był świadkiem, co bardzo zainteresowało młodzież. Wszyscy w ciszy słuchali jego słów i mam nadzieję, że każdy wziął je sobie do serca i głęboko rozważył.

Następnego dnia o tej samej porze odbyło się kolejne spotkanie rekolekcyjne. Tym razem miało ono charakter Drogi Krzyżowej. Przy każdej stacji ksiądz Piotr czytał refleksje pewnego gimnazjalisty. Jego mądre przemyślenia wyjątkowo do nas dotarły, dlatego że dotyczyły spraw bardzo nam bliskich i były opisane z perspektywy osoby w naszym wieku, czyli o podobnym podejściu do życia i punkcie widzenia. Również i tym razem nauczanie dopełniała bogata szata muzyczna, którą zajęli się ci sami uczniowie, co poprzedniego dnia. Także i to spotkanie pozostawiło wszystkich w głębokiej zadumie i refleksji, zwłaszcza, że miało na celu odpowiednie wprowadzenie do indywidualnego przygotowania się do spowiedzi.

W środę młodzież miała okazję do pojednania się z Bogiem w czasie spowiedzi. Uczniowie w skupieniu i wyjątkowej ciszy przystąpili do sakramentu pokuty. Ze wszystkich dni rekolekcyjnych ten był najważniejszy i najbardziej wyjątkowy. Młodzi chętnie rozmawiali z księdzem w konfesjonale na temat swojego życia i problemów, z którymi się borykają. Niejednej młodej osobie zakręciła się łza w oku, podczas tak bliskiego kontaktu z Bogiem i szczerej rozmowy, której nie doświadczyła od bardzo dawna. Po spowiedzi każdy miał czas na chwilę indywidualnej modlitwy w ciszy. Potem została odprawiona Msza Święta z krótkim pożegnalnym kazaniem rekolekcyjnym. Ksiądz Gąsior był pod wrażeniem naszego dojrzałego zachowania w trakcie trwania tych trzydniowych spotkań i podziękował nam za wspólną modlitwę. Wszyscy jesteśmy mu wdzięczni za Słowo Boże, jakim zechciał się z nami podzielić i oczywiście, serdecznie zapraszamy go ponownie do Rabki.                        

 

Gabriela Porada

 

27-02-2013

Dzień "OTWARTY" w Gimnazjum Nr 1

 

Nasze gimnazjum w dniach 25 oraz 27 lutego, było dość tłumnie odwiedzone przez uczniów klas szóstych, którzy niebawem będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły.

Zespół "Consonans" (jak zwykle w doskonałej formie) powitał swoich młodszych kolegów wesołym utworem "Jak dobrze wstać skoro świt ..." i oczywiście przyjść do naszej szkoły, aby uczestniczyć w ciekawych lekcjach, podczas których nauczyciele  zawsze dbają o atrakcyjność zajęć.

 

Pani dyrektor mgr Wanda Macioł-Urbańczyk zaprezentowała szeroką ofertę edukacyjną gimnazjum, przedstawiła sukcesy oraz liczne osiągnięcia naszych wychowanków. Zapoznała uczniów z możliwością dodatkowego rozszerzania wiedzy i umiejętności w ramach dodatkowych zajęć

w roku szkolnym 2013/14

Oferujemy:

Zajęcia fakultatywne:

[Rozmiar: 306 bajtów]   Fakultet matematyczno - fizyczny z elementami astronomii

[Rozmiar: 306 bajtów]   Fakultet językowy  - j. angielski

[Rozmiar: 306 bajtów]   Fakultet biologiczny - rozszerzenie treści programowych

[Rozmiar: 306 bajtów]   Fakultet informatyczny -  między innymi grafika komputerowa

Koła zainteresowań

Koła Przedmiotowe:

 

·         Biologiczne

·         Chemiczne

·         Fizyczne

·         Geograficzne

·         Historyczne

·         Polonistyczne

·         Matematyczne

·         Informatyczne

·         Techniczne

 

Koła językowe:

 

·         j. polskiego

·         j. angielskiego

·         j. niemieckiego

Koła artystyczne:

 

·         Zespół Wokalno-muzyczny "Consonans"

·         Teatralne

·         Plastyczne

·         Haftu

·         Taneczne

 

Inne Koła zainteresowań:

 

·         Informacji Naukowej

·         Krąg Biblijny

·         Pomocy Przedmedycznej

·         Regionalne

·         Sportowe

·         Wolontariatu

·         Doradztwo Zawodowe

 

Każdy z uczniów otrzymał folder informacyjny

kliknij >> oferta szkoły - ulotka reklamowa <<

Goście mieli okazję zapoznać się z "Multimedialną prezentacją dorobku Gimnazjum Nr 1" - pokaz połączony z utworami zespołu "Consonans" oraz tekstami i wierszami uczniów, wprowadził w klimat naszej szkoły, która poprzez bogactwo oferty skierowanej do ucznia jest w stanie każdego zaciekawić i  skłonić do poszukiwań, rozwoju swych pasji i zainteresowań.

Wice dyrektor mgr Halina Macioł oprowadziła uczniów po szkole prezentując bazę naszej placówki oraz zaprosiła na
"Pokazy - chemiczno-fizyczne" przygotowane przez uczniów uczestniczących w zajęciach fakultatywnych.

Mamy nadzieję, że pokazy się spodobały. Jeśli ktoś nie mógł w nich uczestniczyć - ZAPRASZAMY NA FILM >> link do filmu<<

 

Do zobaczenia w naszej szkole już 01 września 2013

 

14-02-2013

Wyjątkowe "Walentynkowe" życzenia

14 lutego 2013r. w naszym Gimnazjum obchodziliśmy Dzień św. Walentego. W świetlicy szkolnej cały dzień działała poczta walentynkowa.

Uczniowie wysyłając sobie Walentynki wyrażali wobec siebie przyjaźń i sympatię, wszyscy uczniowie w tym dniu byli dla siebie mili i życzliwi.

Największą niespodziankę sprawili nam anonimowi "Walentyni", którzy na placu przed szkołą usypali ze śniegu wielkie i piękne serce oraz zrobili napis "We love WAS".

Gratulujemy pomysłu! Budowla swym rozmiarem zajęła cały plac apelowy. >> Tu znajdziesz link do J filmu  <<

Jesteśmy im wdzięczni za tak piękny gest w stosunku do wszystkich uczniów i pracowników szkoły oraz wyrażamy pełny podziw za pomysłowość i zaangażowanie w pracę.

  Dziękujemy!!!

 

11-02-2013

Wyniki uczniów w Małopolskich Konkursach Przedmiotowych

 

W tym roku uczniowie wzięli udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z 11 przedmiotów. Ogółem w etapie szkolnym uczestniczyło 144 uczniów, co stanowi 47% ogółu uczniów szkoły. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 8 uczniów z: języka niemieckiego, fizyki i astronomii, historii, matematyki, geografii, informatyki.

W etapie rejonowym konkursów z poszczególnych przedmiotów uczestniczyli:

 

z geografii:
Nowak Michał (kl. 3c)

z historii:
Słoński Rafał (kl. 3e)
Nowak Michał (kl. 3c)

z informatyki:
Żurek Damian ( kl. 2a)

z języka niemieckiego:
Kaleta Marcel (kl. 2d)

z fizyki:
Kolecki Piotr (kl. 3e)
Malik Karolina (kl. 3b)

z matematyki:
Malik Karolina (kl. 3b)

 

Do etapu wojewódzkiego zakwalifikował się:

 

z języka niemieckiego: Kaleta Marcel (kl. 2d)

 

Inne osiągnięcia w  pracy z uczniem zdolnym:

 

Konkurs plastyczny w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 – „MYŚLISZ, DECYDUJESZ, ODMAWIASZ”

Wyróżnienie:

1.     Filas Iwona – kl. 2b

2.     Wyka Karolina – kl. 2d

3.     Zbozień Wiktoria – kl. 2d

 

Ogólnopolski Konkurs LOP „Mój Las”

 etap regionalny:

1.      Rączka Natalia – kl. 3c

2.      Tylka Marzena – kl. 3c

3.      Fryt Anna – kl. 3d

4.      Kowalczyk Weronika – kl. 3d

5.      Radkowski Karol – kl. 3d

6.      Stachura Anna – kl. 3e

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o AIDS

 etap rejonowy:

1.      Filas Izabela – kl. 2c

2.      Ścianek Patrycja – kl. 2c

 

Ogólnopolski Konkurs Literacki „List do Św. Mikołaja”

 Udział:

1.      Gacek Natalia – kl. 3a

2.      Jagła Angelika – kl. 3a

3.      Kapłon Beata – kl. 3a

4.      Michalik Iwona – kl. 3a

5.      Erb Julia – kl. 3b

6.      Kiersztyn Klaudia – kl. 3b

7.      Wójtowicz Klaudia – kl. 3b

8.      Jarosz Marcin – kl. 1b

9.      Porada Gabriela – kl. 1b

 Laureat: Kiersztyn Klaudia – kl. 3b

 

Konkurs dla twórczych czasopisma Viktor – cz. literacka „Pożegnanie. Powitanie”

 Udział:

1.      Rode Anna – kl. 1c

2.      Wojtowicz Klaudia – kl. 3b

3.      Porada Gabriela – kl. 1c

 

Szkolny Konkurs Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy

 

I miejsce: Rode Anna – kl. 1c

II miejsce: Filas Gabriela – kl. 2a

III miejsce: Mierzwa Dorota – kl. 2c

           

Wyróżnienia:

1.      Świder Magdalena – kl. 1a

2.      Kowalcze Karolina – kl. 2b

3.      Białońska Alicja – kl. 1b

 

 

Osiągnięcia  sportowe  uczniów za I-półrocze roku szkolnego 2012/2013

 

na  szczeblu  wojewódzkim:

 

WOJEWÓDZKA  INDYWIDUALNA LIGA LA   10.10.2012. KRAKÓW


Łopuch Patrycja  - 600m  -  1.56.74

Macioł  Weronika  -  300m  -  48.47

Soból Ola   -  skok w dal – 4.04   ,100m – 14.59

Konieczny Artur  -  100m – 12.32  , Kula – 9.34

Knitter  Michał -  300m – 40.81

Litke  Dawid  - 100m – 12.62

Kłeczek  Michał  - 300m – 43.96

Sztafeta  4x100m -  49.8 ( Kłeczek  Michał ,Konieczny Artur, Knitter  Michał ,Litke  Dawid)

 

na  szczeblu powiatowym:

 

Gimnazjada Powiatowa w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
dziewczęta  02.10.2012.  nowy  targ 

III MIEJSCE

 

Florek Monika Pędzimąż Natalia ,Kubowicz Paulina ,Słowińska Weronika

Macioł Weronika, Kowalcze Karolina ,Luberda Mariola ,Macioł Ewa , Porada Gabriela

Łopuch Patrycja , Cieniawska Karolina ,Gargol Patrycja

 

Gimnazjada Powiatowa w Sztafftowych Biegach Przełajowych 
CHŁOPCÓW   02.10.2012.  nowy  targ 

V MIEJSCE 

 

Wróbel Kamil, Knitter MichałKłeczek Michał, Maksymiak Michał, Wójtowicz - Pitek Piotr, Maciaszek Szymon, Piątkowski Jakub,
Walkowicz Bartosz, Habura Kamil, Moskała Maciej

 

GIMNAZJADA POWIATOWA – SZKOLNA INDYWIDUALNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
„Puchar Gorców”  08.10.2012. RABKA-ZDRÓJ

 

Drużynowo   II miejsce - 32 PK.  Dziewczęta

Bieg na 100 m

Soból Aleksandra - 14,34       I miejsce

Bieg na 300 m

Macioł Weronika - 50,94       II miejsce

Macioł Ewa - 51,36              IV miejsce

Bieg na 600 m

Łopuch Patrycja - 1.65,37     II miejsce

Skok w dal

Soból Alesandra - 4,09          I miejsce

Sztafeta 4x100 m – 61.96     III  miejsce

 

 

 

 

 

Drużynowo   I  miejsce - 45 PK.  Chłopcy

Bieg na 100 m

Konieczny Artur - 12,15        I miejsce

Litke Dawid - 12,39              II miejsce

Bieg na 300 m

Knitter Michał - 42,36           II miejsce

Kłeczek Michał - 55,50         III miejsce

Skok w dal

Litke Dawid - 5,04               III miejsce

Pchnięcie Kulą 5 kg

Konieczny Artur - 9,54          II miejsce

Sztafeta 4x100 m  - 51.38    III   miejsce

 


 

 

 

Gimnazjada Powiatu Nowotarskiego w Szachach

 

Mateusz Krasiński               I miejsce

 

na  szczeblu  miejskim i gminnym:

 

BIEGI  PRZEŁAJOWE O „PUCHAR BURMISTRZA  MIASTA RABKA – ZDRÓJ„ 25.09.2012. RABKA – ZDRÓJ

   

Łopuch Patrycja              I  miejsce

Macioł Ewa                    II  miejsce

Porada Gabriela              III miejsce

Kubowicz Paulina            IV miejsce

Pędzimąż  Natalia   V miejsce

Słowinska Weronika  VI miejsce

Luberda  Mariola  VIII miejsce

Cieniawska Karolina VIII miejsce

Miśkowiec  Klaudia  IX miejsce

Gargol  Patrycja  IX miejsce

Filas  Iza  XI miejsce

Abram  Patrycja  XIII miejsce

Bus  Anita  XIII miejsce

Wójciak Ola  XIV miejsce

Dziudziek Oliwia  XV miejsce

Marszalik  Joanna  XVI

                                          foto: www.rabka.pl

 

GIMNAZJADA  MIEJSKA  W HALOWEJ PIŁCE  NOŻNEJ  CHŁOPCÓW 27.09.2012r. Rabka – Zdrój

I MIEJSCE

 

GIMNAZJADA  MIEJSKA  W  HALOWEJ  PIŁCE  NOŻNEJ DZIEWCZĄT  24.10.2012r. Rabka – Zdrój

II MIEJSCE

 

Łopuch Patrycja, Porada Gabriela, Pędzimąż Natalia, Kowalcze Karolina, Kubowicz Paulina, Stolarczyk  Inez, Gargol  Patrycja,
Luberda Mariola, Wietrzyk Kamila

 

GIMNAZJADA MIEJSKA W PIŁCE KOSZYKOWEJ  CHŁOPCÓW 06.12.2012

I MIEJSCE

 

Sularz Łukasz, Wróbel Kamil, Moskała Maciej, Moskała Jan, Jasiński Antoni, Litke Dawid, Konieczny Artur, Kłeczek Michał

 

GIMNAZJADA MIEJSKA W PIŁCE KOSZYKOWEJ  DZIEWCZĄT  06.12.2012

I MIEJSCE

 

Łopuch Patrycja, Porada Gabriela, Pędzimąż Natalia, Kowalcze Karolina, Kubowicz Paulina, Stolarczyk  Inez, Gargol  Patrycja,
Luberda Mariola, Wietrzyk Kamila

 

GIMNAZJADA MIEJSKA W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT 18.12.2012

I MIEJSCE

 

Łopuch Patrycja, Porada Gabriela, Pędzimąż Natalia, Kowalcze Karolina, Kubowicz Paulina, Abram  Patrycja, Przybyło Anna,
Stolarczyk  Inez, Soból  Ola

 

GIMNAZJADA  OŚRODKA RABKA-ZDRÓJ  W  PIŁCE  KOSZYKOWEJ DZ. 03.01.2011SKAWA

III  MIEJSCE

 

Łopuch Patrycja, Porada Gabriela, Soból Ola, Pędzimąż Natalia, Kowalcze Karolina, Kubowicz Paulina, Abram  Patrycja,
Przybyło Anna, Abram  Justyna, Stolarczyk  Inez

 

GIMNAZJADA OŚRODKA RABKA – ZDRÓJ W PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁ. 04.01.2012r. Skawa

III MIEJSCE

 

Sularz Łukasz, Wróbel Kamil, Moskała Maciej, Moskała Jan, Jasiński Antoni, Litke Dawid, Konieczny Artur, Kłeczek Michał

 

WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

 

 

Kliknij na baner >>link do strony UKS "Jedynka"<<

05-02-2013

Konkurs na plakat

 „Chcę być bezpieczny w Internecie

Tematyka Konkursu:

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac graficznych w formie plakatu, których główną ideą będzie popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie oraz zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu.

Do zagrożeń zalicza się:

· cyberprzemoc

·        zagrożenia technologiczne

·       kontakty z nieznajomymi

·        zagrożenia utraty prywatności

·       pedofilia

·        szkodliwe treści

·       uzależnienia

Regulamin Konkursu 

Warunki uczestnictwa oraz regulaminu znajdziesz >>Tutaj<<         

             W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju

Wymagania techniczne:

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 plakaty.

Do konkursu przyjmowane będą prace w formie elektronicznej format:  768 pikseli (szerokość) x 1024 pikseli (pion).

Do Konkursu można też zgłosić prace przygotowane w dowolnej technice plastycznej  w formacie A3.

Plakaty przygotowane za pomocą komputera należy nagrać na płytę CD i zapisać w formacie: .jpg, .tiff, lub .xcf.  

Oznakowanie prac:

Każda praca, płyta i plik z plakatem muszą być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą, do której uczestnik uczęszcza.

Termin i miejsce dostarczania plakatów:

Plakaty należy dostarczyć do  p. M. Tabaszewskiej-Bochnar (sala 31- informatyczna) lub przesyłać pocztą e-mailową
na adres: adm-mtb@wp.pl

Termin składania plakatów upływa dnia 27 lutego 2013 r. o godz. 11:00

Na zwycięzców czekają atrakcyjne N@GRODY!

 

21-12-2012

Przedstawienie "Opowieść wigilijna" Karola Dickensa

Aby otworzyć nasze serca na Tajemnicę Narodzenia Bożej Dzieciny uczniowie pod kierunkiem Siostry Izabeli Owczarczyk przygotowali wzruszający spektakl słowno-muzyczny w oparciu  o ,,Opowieść wigilijną” Karola Dickensa. 21 grudnia mieliśmy okazję obejrzeć pełną zaangażowania grę młodych nowicjuszy w dziedzinie aktorstwa, niektórzy występowali na scenie po raz pierwszy. Akademię uświetnił także swoim jak zwykle ujmującym śpiewem zespół Consonans. Zaangażowanie występujących oraz piękna dekoracja pozwoliły zbudować wspaniałą atmosferę; w powietrzu czuło się zapach Świąt.

 

Narrator

Pewnego dnia, a był to najpiękniejszy ze wszystkich dni roku, Wigilia Bożego Narodzenia, stary Scrooge, bardzo zajęty, siedział w kantorze. Zimno było dotkliwe i przenikające, czas mglisty. Na wieży wybiła trzecia, a noc była już zupełna. Scrooge był to skąpiec nad skąpce, umiał on wyrwać, wydusić, a nigdy nie wypuścił co raz dostał w ręce.

 Siostrzenica:

Wesołych Świąt, wujaszku! – niech cię Bóg błogosławi!

Scrooge:

Ba – głupstwo!

Siostrzenica:

Święta Bożego Narodzenia, wujaszku, to nie głupstwo. Nie chciałeś tego zapewne powiedzieć?

Scrooge:

Owszem. Tak jest. Wesołych Świąt! Jakim prawem masz być wesoły? Co za powód, abyś się oddawała rujnującej wesołości ?
I tak jesteś dosyć uboga.

Siostrzenica:

No, no! A ty, wujaszku, dlaczego jesteś smutny i kwaśny? Przecież jesteś bogaty.

 

Kliknij tu znajdziesz >> scenariusz przedstawienia<<

 

Do samotnego skąpca Scroogera przyszły trzy duchy.

Pierwszy duch to była  postać kobiety. Przedstawiła się jako Duch Wigilijnej Przeszłości. Pokazała mu jego miasteczko, w którym się niegdyś wychowywał. Duch pokazał mu jego święta spędzone samotnie w ciemnej, pustej izbie oraz te, kiedy przyszła jego nieżyjąca już w rzeczywistości siostra, która zabrała go do prawdziwego domu.

Chwilę później pojawił się drugi duch Przeszłych Świąt Bożego Narodzenia, który ukazał mu jak spędzał Wigilię Bob Cratchit i ciężko chory syn Timi, który mógł nie dożyć następnych świąt Bożego Narodzenia. Scrooger zrozumiał, że był bardzo złym pracodawcą i że powinien zmienić swoje postępowanie i zacząć życie od początku. Scroogowi zrobiło się bardzo przykro i głupio, że nie wiedział nic o jego rodzinie i o chorobie dziecka.

Na koniec odwiedził go trzeci duch - Teraźniejszych Świąt Bożego Narodzenia, który miał za zadanie pokazanie mu jego śmierci. Jego ciało niesiono do pochówku a za nim tylko jeden człowiek- jego siostrzeniec. Po tym niemiłym zdarzeniu Scrooger był tak przerażony, że obiecał poprawę swego charakteru i, że będzie szanował ludzi i swoich bliskich.

Następnego dnia w kantorze podwyższył swemu pracownikowi pensje i zaczął opłacać leczenie Timiego, zaczął chodzić do kościoła. A co najważniejsze zaczął obchodzić Boże Narodzenie.


Dzięki duchom Scrooge zmienił swoje postępowanie i przez to zmienił też swą przyszłość.

Scrooge:

Będę pamiętał przeszłość. Chcę żyć z myślą o przyszłości. Nauka trzech duchów pozostanie mi w pamięci. O Jakubie Marleju! Dobry przyjacielu. Błogosławię niebo i Boże Narodzenie i ciebie z twoją przestrogą. Przyrzekam, że i twoje kajdany zmienię na błogosławieństwo. Tak, odmienię się, zmienię wszystkie te obrazy, zaczynam inne życie!

Narrator:

Odtąd Scrooge robił więcej dobrego, niż przyrzekał. Nie tylko dotrzymał słowa, wskazywano go jako przykład zacnego obywatela. Dla małego Tomasza stał się drugim ojcem. Był wzorowym panem, zwierzchnikiem, przyjacielem. Niektórzy uśmiechali się złośliwie, mówiąc o tej nagłej zmianie. Ale Scrooge na to nie zważał, wiedział dobrze, iż są istoty, dla których cnota, każdy czyn szlachetny, stanowią cel szyderstwa. Nie przestawał już z duchami, ale z ludźmi: żył z przyjaciółmi, z rodziną. Czekał zawsze niecierpliwie dnia Bożego Narodzenia. Obchodził tę uroczystość wspaniale, upamiętniał ją najlepszymi uczynkami. Wszyscy przyznawali, że nikt tak nie święci Bożego Narodzenia jak Euzebiusz Scrooge.

Pragnę z duszy, aby to samo mówiono o was i wszystkich ludziach ”Miłujcie się nawzajem”- powiedział Chrystus.
O tym pamiętajmy zawsze.

 

Zespołu Consonans kolędami wprowadził nas w cudowny czas Świąt Bożego Narodzenia.

 

Następnie Pani Dyrektor odczytała życzenia nadesłane przez Panią Burmistrz Ewę Przybyło, Posła Edwarda Siarkę i zaprzyjaźnionych ze szkołą osób oraz złożyła Nauczycielom, Uczniom i ich Rodzinom życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.   

Na koniec Przewodnicząca Szkoły w imieniu wszystkich uczniów na ręce Pani Dyrektor złożyła życzenia świąteczne i noworoczne dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły.

 

Aktorom gratulujemy wspaniałego występu oraz życzymy dalszych sukcesów scenicznych.

 

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr s. Izabella Owczarczyk

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Dekoracja: mgr Małgorzata Bala oraz mgr Beata Orzeł

 

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt

"Mizerna cicha, stajenka licha,
pełna niebieskiej chwały, oto leżący
przed nami śpiący w promieniach - Jezus mały˝...

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.

autor pracy: Dawid Chorzępa kl. 1c

19-12-2012

Tym razem tenis stołowy w roli głównej

19 grudnia 2012 roku w Nowym Targu miały miejsce zawody w tenisie stołowym o powiatowym szczeblu. Z naszej szkoły udział w nich wzięli uczniowie, którzy w październiku  zajęli najlepsze miejsca w szkolnym turnieju w ping-ponga pod opieką pana mgr Rafała Mlekodaja.

Chłopców reprezentowali:

punktor

Michał Gacal z kl. 3e

punktor

Benedykt Zając z kl. 3a

punktor

Mateusz Pękala z kl. 1b

 

Żeńska reprezentacja:

punktor

Inez Stolarczyk z kl. 1b

punktor

Gabriela Porada z kl. 1b

punktor

Agnieszka Sroczyńska z kl. 1b

 

Turniej punktowany był drużynowo, osobno chłopcy i dziewczęta. Młodzież z naszej szkoły miała niestety niezbyt duże szanse na zwycięstwo, gdyż w turnieju brali udział uczniowie należący do prestiżowych klubów tenisa stołowego z całego Podhala. W zawodach uczestniczyło aż 11 drużyn chłopięcych i 8 drużyn dziewczęcych.

Chłopcy z Gimnazjum Nr 1 zajęli 8 miejsce, a dziewczęta 7.

Już za niedługo na wiosnę odbędą się kolejne zawody w ping-ponga, ale tym razem klasyfikacja będzie indywidualna.

Trzymamy kciuki za naszych tenisistów, żeby dobrze się przygotowali do tych zawodów
i gratulujemy dotychczasowych osiągnięć!

Gabriela Porada, kl. 1b

18-12-2012

Turniejowe zmagania naszych siatkarek


18 grudnia 2012 roku dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w turnieju siatkówki. Zawody odbyły się w Rdzawce, startowały w nich 3 drużyny żeńskie i 2 męskie. Nasze siatkarki walczyły wytrwale i nie poddawały się aż do ostatniej chwili. Wspierała ich pani Aleksandra Duda.

Skład drużyny:

punktor

Justyna Abram

punktor

Aleksandra Soból

punktor

Paulina Kubowicz

punktor

Patrycja Łopuch

punktor

Gabriela Porada

 

punktor

Anna Przybyło

punktor

Inez Stolarczyk

punktor

Patrycja Abram

punktor

Natalia Pędzimąż

 

Dziewczętom gratulujemy chęci oraz starań i trzymamy kciuki w kolejnych zawodach, tym razem
będzie to tenis stołowy i kolejny etap koszykówki!

 

Gabriela Porada, kl. 1b

 

06-12-2012

 I miejsca w Gimnazjadach w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców

6 grudnia 2012r. w I LO im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju odbyła się Gimnazjada Miejska w Piłce Koszykowej Dziewcząt oraz Chłopców.

Dziewczęta i chłopcy rozegrali swoje mecze brawurowo

zajmując  I miejsca

w swoich kategoriach i zdobywając puchary!

 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie:

punktor

Patrycja Łopuch kl. IIIa

punktor

Paulina Kubowicz kl. IIIa

punktor

Karolina Kowalcze kl. IIb

punktor

Gabriela Porada kl. Ib

punktor

Natalia Pędzimąż kl. Ib

punktor

Anna Przybyło kl. Ia

punktor

Inez Stolarczyk kl. Ib

punktor

Patrycja Abram kl. Ia

punktor

Patrycja Gargol kl. Ic

 

Najlepszą zawodniczką tych zawodów została Gabriela Porada z kl.Ib. Jest to wielki sukces naszych szkolnych koszykarek, gdyż dziewczęta zakwalifikowały się do Gimnazjady Ośrodka Rabka – Zdrój, która odbędzie się 3 stycznia 2013r. w Skawie. Gratulujemy i trzymamy za nie kciuki w dalszym etapie rozgrywek.

Chłopcy również rozegrali swój mecz w wielkim stylu zajmując I miejsce i zdobywając puchar.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna chłopców w składzie:

punktor

Maciej Moskała kl. IIIe

punktor

Łukasz Sularz kl. IIIa

punktor

Kamil Wróbel kl. IIIe

punktor

Dawid Litke kl. IIIa

punktor

Artur Konieczny kl. IIIe

punktor

Antoni Jasiński kl. Id

punktor

Michał Gacal kl. IIIe

punktor

Moskała Jan kl. Ia

punktor

Michał Kłeczek kl. IIc

 

 

Najlepszym zawodnikiem tych zawodów został Łukasz Sularz z kl. IIIa. Jest to wielki sukces naszych szkolnych koszykarzy, gdyż chłopcy też zakwalifikowali się do Gimnazjady Ośrodka Rabka – Zdrój, która odbędzie się 3 stycznia 2013r. w Skawie.

 

Gratulujemy i trzymamy za nich kciuki w dalszym etapie rozgrywek.

 

06-12-2012

I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Szachowych

6 grudnia 2012r. w Nowym Targu odbyły się Mistrzostwa Powiatowe Gimnazjów w Szachach – Gimnazjada. W zawodach uczestniczyli uczniowie z następujących szkół: Gimnazjum Nr1 w Rabce – Zdroju, Gimnazjum ze  Świętej Rodziny, Gimnazjum z Krościenka, Gimnazjum ze Szczawnicy i Gimnazjum z Nowego Targu.

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy Id Mateusz Krasiński, dla którego zawody te zakończyły się wielkim sukcesem. Bowiem zajął on I miejsce. Przez co sprawił nam wielką radość i jesteśmy bardzo dumni, że mamy wśród nas takiego sportowca.

Mateusz dzięki swojemu osiągnięciu zakwalifikował się do dalszego etapu zawodów na etapie wojewódzkim.

GRATULACJE!

Życzymy powodzenia w etapie wojewódzkim.

 

06-12-2012

Św. Mikołaj zawitał do Gimnazjum Nr 1

6 grudnia 2012r. naszą szkołę odwiedził Święty Mikołaj w asyście aniołów i diabełków.

Mikołaj przybliżył nam tradycję obchodów tego święta, a następnie wręczył nam i wymarzone piękne prezenty.
Było przy tym dużo radości i zabawy.

Dziękujemy Święty Mikołaju i zapraszamy za rok.

 

 Konkurs na list do Świętego Mikołaja

Jak co roku, w Rabce – mieście dzieci świata – był zorganizowany konkurs na list do św. Mikołaja. To już 8 edycja tego konkursu! Tradycyjnie był on podzielony na 3 kategorie wiekowe: dzieci do lat 10, młodzież do lat 18 i dorośli. Do komisji wpłynęło aż 145 prac! Nagrodzonych zostało tylko 12 osób, których listy były najbardziej oryginalne. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięło 16 osób.

Laureatem została uczennica klasy 3b – Klaudia Kiersztyn.

foto:www.rabka.pl

Serdecznie jej gratulujemy oraz wszystkim pozostałym, którzy wzięli udział w konkursie!

Mamy nadzieję, że za rok listów będzie jeszcze więcej.
 

09-11-2012

ŁĄCZY NAS WOLNA POLSKA

Dnia  09 listopada 2012r. w naszej szkole uczciliśmy 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody święta rozpoczęliśmy od uroczystej akademii, w czasie której uczniowie naszej szkoły przypomnieli nam historię trudnej i ciężkiej drogi Polaków do osiągnięcia wolności.

"Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem. I znów nas odszukał.
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały."
 

Prześladowani, na tułaczkę skazani, nie stracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wielu sławnych ludzi, aby uniknąć prześladowań musiało opuścić Polskę. Jednak i na obczyźnie dokonywali wielkich rzeczy z myślą o Ojczyźnie, wiedzieli, że naród przetrwa. Było w tym czasie wiele walk, które dziś nazywamy powstaniami. Ludzie organizowali się w oddziały zbrojne i chwytali za broń. Do walki stawali mężczyźni, a często nawet młodzi chłopcy, którzy tak bardzo pragnęli wolnej Polski, że w walce o nią oddawali swoje życie.

 

   

 

Te powstania, to były wielkie próby uczynienia naszego kraju wolnym ... W czasie walk setki, tysiące żołnierzy zginęło za wolność Ojczyzny. Niestety, powstanie kościuszkowskie nie powiodło się, upadło również listopadowe. Mimo niepowodzeń Polacy nie poddawali się, wierzyli, że wolność kiedyś nadejdzie. Polacy potrafili wykorzystać szansę, która stworzyła historia. W październiku 1918 roku rozpoczął sie proces wyzwalania ziem ojczystych spod obcej przemocy.

"Polsko! Nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

Na którym z lochu, co był twą stolicą

Lat sto, swym własnym dźwignęłaś sie duchem."

 

 

Pani Dyrektor mgr Wanda Macioł-Urbańczyk  podziękowała młodzieży oraz nauczycielom przygotowującym uroczystość oraz przedstawiła program miejskich uroczystości z okazji Dnia Niepodległości zachęcając nas do włączenia się w czynny udział wwspólnym świętowaniu.

 

 

D. B.

Nie zabrakło nas w tym ważnym dla wszystkich Polaków dniu.

 

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr Krystyna Staniszewska

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Dekoracja: mgr Małgorzata Bala

Zdjęcia: mgr Beata Orzeł

 

 

24-10-2012

Poruszyć serca - "Pola nadziei"

 „Pola nadziei” to inicjatywa nowotarskiej Fundacji im. Adama Worwy. Inicjatywa ta wpisała się do historii  miasta Rabka-Zdrój oraz do kart historii Gimnazjum Nr 1. Na terenie miasta powstały dwa miejsca, które lokalnej społeczności mają przypominać o potrzebach ludzi starszych, często po cichutku odchodzących w samotności i zapomnieniu, potrzebujących ciepłego gestu i słowa nadziei.

W uroczystym sadzeniu żonkili na "Polach nadziei" wzięła udział burmistrz Miasta Rabka-Zdrój Ewa Przybyło, przedstawiciele nowotarskiej Fundacji im. Adama Worwy: Czesława Worwa, Jolanta Łapsa, Jolanta Skuta, prezes Szpitala Miejskiego Małgorzata Skwarek, dyrektor Gimnazjum Nr 1 Wanda Macioł-Urbańczyk, nauczyciele oraz młodzież naszej szkoły.

 

Foto źródło >> galeria www.rabka.pl <<

Jedno z "Pól nadziei" przybrało kształt dwóch serc, powstało przy Szpitalu Miejskim w Rabce-Zdroju. Drugie to miejsce przed placem apelowym Gimnazjum Nr 1. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tym symbolicznym geście duchowego wsparcia wszystkich potrzebujących pomocy.

 

 

Aby nie zapominać o tych, którzy często sami nie mogą lub nie potrafią prosić o pomoc, powstały właśnie te miejsca w których posadzono cebulki żonkili - wiosną gdy będą budzić się do życia i cieszyć nas swym pięknem, będą przypominały o tych, którzy na nas liczą i potrzebują naszego wsparcia.

 

 

Z całą pewnością nasz udział w tym wydarzeniu nie zakończy się na dzisiejszych uroczystościach.

 

 


24-10-2012

Narkotykom "NIE"- działania profilaktyczne

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Nowego Targu podczas spotkania zorganizowanego w formie pogadanki, prezentacji multimedialnej oraz pokazów, przedstawili młodzieży jak poważne mogą być skutki zażywania środków odurzających w sferze biologicznej, psychicznej, a także społecznej.

Poinformowali również o konsekwencjach prawnych - uczniowie dowiedzieli się, że cena za posiadanie, proponowanie narkotyków jest bardzo wysoka. Mundurowi zademonstrowali też możliwości psów służbowych, które wykorzystywane są do wykrywania narkotyków przez Straż Graniczną.

 

Przedstawione w ten sposób treści zapewne na dłuższy czas pozostaną w pamięci odbiorców.

Spotkanie przeprowadzone właśnie w taki sposób z pewnością poruszyło wyobraźnię młodych ludzi i skłoniło do głębokiej rozwagi oraz dało odpowiedź na pytanie "Jak GROŹNE są NARKOTYKI" i "Jakie potrafią wyrządzić w organizmie spustoszenie".

 

Dziękujemy Wojskowym Straży Granicznej za poświecenie nam swego cennego czasu!

 

 

23-10-2012

Wyjazd uczniów klas III do Wadowic oraz Oświęcimia

 

23 października odbyła się wycieczka, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie klas trzecich.

Pierwszy ETAP wycieczki:

Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Wadowic – miejsca urodzin Jana Pawła II. W mieście Papieża zwiedziliśmy Kościół, w którym był ochrzczony Karol Wojtyła, a następnie udaliśmy się do domu, gdzie mieszkał jako mały Karol.

 

 

Tu obejrzeliśmy przedmioty i zdjęcia związane z latami dziecięcymi i młodzieńczymi przyszłego Papieża.

W pobliskiej kawiarence degustowaliśmy słynne papieskie kremówki, które okazały się rzeczywiście bardzo smaczne.

Kolejny ETAP wycieczki:

Następnie udaliśmy się do Oświęcimia - miejsca martyrologii ludzi różnych narodowości i pochodzenia. Bowiem tutaj znajdował się największy niemiecki obóz koncentracyjny i obóz zagłady.

27 stycznia 1945, obóz Auschwitz-Birkenau został wyzwolony przez Armię Czerwoną. Do dziś pozostaje on symbolem tragicznej historii masowej zagłady ok. 1,1-1,5 mln niewinnych ludzi, różnej narodowości i wyznań. Około 90% ofiar stanowili Żydzi. Drugą nacją wśród ofiar stanowili Polacy w liczbie około 75 tysięcy.

 

W Auschwitz  zwiedzaliśmy bloki i budynki obozowe, które w czasie II wojny światowej pełniły różne funkcje, np.:

Blok 10 stanowił miejsce zbrodniczych medycznych eksperymentów,

Blok 11 był wewnętrznym więzieniem przeznaczonym do odbywania kar za naruszenia prawa obozowego
– dotyczyło to zarówno załogi jak i więźniów. Tylko ci ostatni podlegali egzekucjom przez rozstrzelanie,
powieszenie lub zagłodzenie.

Znajdowały się tu m.in. tzw. cele stojące tak małe, że zamknięci w nich po cztery osoby skazani musieli pozostawać w pozycji stojącej przez całą noc, niekiedy wiele nocy z rzędu (powierzchnia celi to niecały metr kwadratowy).
Na dziedzińcu bloku 11 oraz na jego piętrze stosowano tzw. karę słupka. Polegała ona na wieszaniu więźniów za wygięte do tyłu ręce. Na parterze bloku mieściły się cele, w których więźniowie czekali na rozstrzelanie pod Ścianą Śmierci, która znajdowała się na dziedzińcu między blokami 11 i 10.

 

 

Pod Ścianą Śmierci złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze i minutą ciszy oraz modlitwą uczciliśmy pamięć zabitych w obozie.

Następnie udaliśmy się do Birkenau - największego niemieckiego obozem zagłady. To w nim zginęła przeważająca liczba ofiar KL Auschwitz – ponad milion osób, tu były specjalnie zaprojektowane i wzniesione zespoły komór gazowych z krematoriami. Tutaj zobaczyliśmy w jakich nieludzkich warunkach żyli więźniowie.

 

 

Wycieczka ta była dla nas wielkim przeżyciem i na długo pozostanie w naszej pamięci  obraz z tamtych tragicznych lat. Była to dla nas młodych doskonała lekcja historii i patriotyzmu a zarazem uświadomiła nam, że należy zawsze pamiętać o tych co walczyli i polegli za wolność naszej Ojczyzny, bo idąc za słowami Jana Pawła II:

 

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.  

 

 

12-10-2012

Dzień Komisji Edukacji Narodowej


Piątek, 12 października bieżącego roku, był dniem wyjątkowo uroczystym dla naszej Szkoły. Tego dnia miała miejsce akademia zorganizowana z okazji Święta  Edukacji Narodowej oraz ślubowanie pierwszoklasistów.


       

Uroczysty apel rozpoczął się od odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Pani Dyrektor mgr Wanda Macioł – Urbańczyk w swym wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu wiedza i umiejętności, które zdobywamy w szkole. Życzyła wszystkim uczniom wielu szkolnych sukcesów, a rodzicom i pedagogom poczucia dumy z młodzieży.

Uczniowie klas I złożyli uroczystą przysięgę na Sztandar Szkoły oraz odśpiewali hymn Szkoły.

Treść przyrzeczenia:

My uczniowie i uczennice klas pierwszych Gimnazjum Nr 1 w Rabce Zdroju,

stajemy dzisiaj przed Sztandarem Szkoły i w obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców

uroczyście przyrzekamy

 strzec honoru ucznia Gimnazjum Nr 1 w  Rabce Zdroju im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,

by w przyszłości oddać wszystkie swe siły w Wolnej Ojczyźnie

PRZYRZEKAMY

Mając w pamięci Patrona Szkoły – Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku,

przyrzekamy rozwijać w sobie postawę obywatelską i dobro innych stawiać ponad własne

PRZYRZEKAMY

Świadomi prawdy, że nasza nauka i wychowanie to codzienny, wytrwały i ufny

w pomyślność trud Rodziców i Nauczycieli, przyrzekamy nie zawieść

pokładanego w nas zaufania,  odpowiadając  rzetelną nauką i praca, wiernością

prawdzie oraz odpowiedzialnością za efekty ambitne określanych, szlachetnych celów

PRZYRZEKAMY

Następnie Pani Dyrektor wraz z wychowawcami klas wręczyła wszystkim pierwszoklasistom
Akty pasowania na ucznia Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju.

Klasa Ia  >>kliknij na zdjęcie<<

Klasa Ib  >>kliknij na zdjęcie<<

Klasa Ic  >>kliknij na zdjęcie<<

Klasa Id  >>kliknij na zdjęcie<<

       

Różne są drogi wiodące przez życie

I różne ludzkiej dobroci style .

Jest też taki : bez pozy , reklamy ,

Bez pawich piórek i skrzydeł motylich

Dobroć , co płomień jasnej życzliwości

W czynu realne kształty przyobleka

I całym życiem wiernie , nieprzerwanie

Trwa w służebnictwie drugiego człowieka

W imieniu młodzieży gimnazjum przedstawicielki samorządu szkolnego złożyły na ręce Pani Dyrektor
życzenia dla  nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

 

Życzymy, by ziarno rzucane

Do duszy nie poszło na marne

I powołanie w tej pracy potrzebne

Było cierpliwe i zawsze ofiarne

Zespół Consonans w "nowym" składzie >>kliknij na zdjęcie<<

Wszystkim Gościom i młodzieży występ kolegów bardzo sie podobał!!!

 

autorka tekstu: Gabriela Porada kl Ib

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr Waldemar Morawiecki

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Dekoracja: mgr Małgorzata Bala oraz mgr Beata Orzeł

 

 

27-09-2012

Niezwykła lekcja historii

 ,,Naród, tracąc pamięć, traci życie” (Tukidydes)

27 września 2012r. uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą w Kościele Św. Teresy. Mszę odprawił Ksiądz Proboszcz Dariusz Pacula w koncelebrze z Księdzem Andrzejem Ziębą.

We Mszy uczestniczyła Burmistrz Miasta Ewa Przybyło, dyrektorzy rabczańskich szkół oraz poczty sztandarowe instytucji działających na terenie gminy Rabka-Zdrój, kombatanci, młodzież oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta Rabka-Zdrój.

Po uroczystej mszy, uczestnicy obchodów udali się na rabczański deptak, gdzie w atmosferze niezwykłej zadumy pod obeliskami AK i ZWZ przedstawiciele młodzieży Gimnazjum Nr 1 odczytali Apel Poległych. Wszyscy zgromadzeni oddali hołd walczącym i poległym w obronie naszej Ojczyzny.

Głos zabrały także Pani Burmistrz Ewa Przybyło, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Pani Wanda Macioł-Urbańczyk oraz przedstawicielka Kombatantów Pani Anna Rudzińska; podkreślały one jak ważna dla naszego narodu jest pamięć o tragicznych wydarzeniach, które na zawsze zmieniły oblicze Polski, wspominały i dziękowały Tym, którzy dali świadectwo swej miłości do Ojczyzny 73 lata temu, ofiarując za Nią życie. Dziękowały również wszystkim przybyłym na uroczystość, w tym licznej grupie młodzieży, która w skupieniu wysłuchała tak niezwykłej lekcji historii.

 

Duży wkład w przygotowanie części artystycznej całej uroczystości mieli uczniowie naszego Gimnazjum Nr1. Młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowała montaż słowno-muzyczny oraz wiązanki, które złożono na grobach i obeliskach żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

 

Następnie wszystkie Poczty złożyły hołd poległym w czasie II wojny światowej,

przedstawiciele uczniów, instytucji rabczańskich oraz kombatanci złożyli wiązanki i zapalili znicze.

Trzecia część uroczystości odbyła się w Gimnazjum Nr1 w Rabce-Zdroju.

Na wstępie prowadzący w imieniu społeczności uczniowskiej złożyli przyrzeczenie, że zawsze będą czcić pamięć poległych, otaczali szacunkiem żołnierzy i miejsca pamięci narodowej i nigdy nie zapomną o swojej historii. Krótki montaż słowno-muzyczny zawierał czytane przez młodych ludzi fragmenty wspomnień rabczan, świadków wydarzeń wojennych na terenie Rabki i okolic.

Uczniowie recytowali nastrojowe wiersze ukazujące dramat, ale przede wszystkim patriotyzm Polaków walczących w czasie II wojny światowej. Zespół "Consonans" uświetnił uroczystość wspaniałym chóralnym wykonaniem pieśni partyzanckich przy akompaniamencie trójki muzyków grających na akordeonie i gitarach.

W końcowej części uroczystości zaproszeni goście wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne zawarte w śpiewnikach przygotowanych przez uczennice naszej szkoły specjalnie na tę uroczystość.

Miejska uroczystość upamiętniająca 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
a przede wszystkim tak liczny w niej udział młodzieży naszej szkoły to wymowne świadectwo,
że historia naszego narodu jest dla nas ważna. To także piękna lekcja patriotyzmu. 

 

Część artystyczną młodzież przygotowała pod kierunkiem:

Montaż słowny: mgr Ewa Kurzeja

Występ zespołu wokalnego "Consonans": mgr Beata Michałek

Zdjęcia: mgr Beata Orzeł

 

 

03-09-2012

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 


Program:

8:00 - Msza Święta w kościele Św. Teresy,

9:00 - Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 w Gimnazjum Nr 1 - plac apelowy.

 

Pani Dyrektor mgr Wanda Macioł–Urbańczyk przywitała wszystkich Nauczycieli i Uczniów naszej szkoły życząc dużo sukcesów w nowym roku.

 

 

Szczególnie gorąco przywitała przybyłych Rodziców oraz Uczniów klas I, którzy rozpoczynają naukę w naszym Gimnazjum.

Uczniowie klas pierwszych wraz z Dyrekcją i Wychowawcami.

Odszukaj się na zdjęciu >> kliknij na obraz << uzyskasz powiększenie

 

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła ofertę edukacyjną naszego gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

Uczennice klasy II a: Magdalena Bednarczyk oraz Gabriela Filas, przypomniały historię obrony
Poczty Polskiej w Gdańsku w czasie II wojny światowej w 73 rocznicę wybuchu II wojny światowej.

 

 

Delegacja uczniów złożyła wiązankę i zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową poświęconą Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku – Patrona Szkoły, a wszyscy uczniowie uczcili ich pamięć minutą ciszy.

 

Po uroczystym otwarciu nowego roku szkolnego wszyscy uczniowie udali się do swoich sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.                                                       

 Witamy nowych uczniów Gimnazjum Nr 1

Klasa I a

Klasa I b

Klasa I c

Klasa I d

Życzymy Wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym!

 

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM w 2012r.

 „WYPRAWKA SZKOLNA”

Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

więcej >>

 

  strona Gimnazjum