Gimnazjum Nr 1 Rabka-Zdrój

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Jana Pawła II  40, 34-700 Rabka-Zdrój
tel/fax: (0-18) 26-76-721
e-mail: gimnazjum.rabka@wp.pl

Święto Konstytucji 3 Maja

>> strona główna <<

Święto Konstytucji 3 Maja

Zgoda sejmu to sprawiła,
Że nam wolność przywróciła;
Wiwat, krzyczcie wszystkie stany,
Niechaj żyje król kochany.

 

W tym roku mijają 225 lata od uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli najistotniejszej dla państwa Uchwały Rządowej. Miała ona uratować pogrążoną w kryzysie Rzeczpospolitą. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali akademię. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klasy IIIb i IIIc pod kierunkiem mgr Krystyny Staniszewskiej. Szkolna uroczystość została ubogacona występem szkolnego zespołu Consonans pod kierownictwem mgr BeatyMichałek.

Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem "Mazurka Dąbrowskiego". Następnie uczniowie klas III przedstawili patriotyczne widowisko wzbogacone piosenkami w wykonaniu zespołu Consonans.

 

"Polska to nasz świat. Są tu dobre i złe serca, radości i smutki, porządki i nieporządki. Trzeba także radzić o tym, aby tych smutków i nieporządków było jak najmniej, żeby ich nie było wcale. A każdy porządek, aby był trwały, musi być spisany - i na papierze i w sercach. Na papierze- żeby ludzie nie zapomnieli, jakie porządki uradzili. W sercach - żeby życzliwie, wiernie i wytrwale te porządki spełniali. Spisywała Polska kilkakroć swój porządek państwowy czyli konstytucję (bo tak się ta ustawa nazywa) Mówi ona o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić. Polska spisywała tę ustawę piórem, zaprzysięgała potem sercem. Robiła to u schyłku wolnych swych dni, przed niewolą".

 

Nasz kraj, aby odbudować swoją potęgę potrzebował reform, na które nie godzili się nasi sąsiedzi - Rosja, Austria i Prusy. Dążyli oni do podziału terytorium Polski i wykreślenia naszej ojczyzny z mapy Europy. Możliwość przeprowadzenia reform politycznych pojawiła się dopiero u schyłku XVIII wieku. W Warszawie w 1788 r. rozpoczął obrady Sejm Czteroletni. Najważniejszą reformą Sejmu Wielkiego było uchwalenie 3 maja 1791 r. Konstytucji.

Na zakończenie zabrała głos pani dyrektor mgr Wanda Macioł -Urbańczyk. Podziękowała wszystkim za przygotowanie uroczystej akademii oraz zaprosiła w imieniu władz miasta na miejskie uroczystości obchodów Święta Konstytucji, m.in. na uroczystą Mszę Św. w kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju, w której miały wziąć udział poczty sztandarowe różnych rabczańskich placówek, w tym Naszego Gimnazjum.

 

Tekst: mgr Krystyna Staniszewska

Foto: Maciej Sroka kl.IIa
>> strona główna <<