Gimnazjum Nr 1 Rabka-Zdrój

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Jana Pawła II  40, 34-700 Rabka-Zdrój
tel/fax: (0-18) 26-76-721
e-mail: gimnazjum.rabka@wp.pl

PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ ...

>> strona główna <<

10-04-2017

PRAWDZIWYCH PRZYJACIÓŁ POZNAJE SIĘ ...

Czy nie warto zawierać nowe znajomości, nie tylko te facebookowe, wirtualne, ale te prawdziwe, oparte na wzajemnym zrozumieniu pomimo rozmów w wielu językach?

Osiemnaścioro uczniów Gimnazjum Nr 1 w Naszym Mieście odpowiada zgodnie: Warto!

W piątek 31. marca br. grupa uczniów Gimnazjum Nr 1 wróciła z polsko - niemieckiej wymiany szkolnej pomiędzy szkołami
w Murrhardt i Rabce - Zdroju. Miejscem spotkania była już po raz drugi mała miejscowość Krzyżowa na Dolnym Śląsku,
w której znajduje się Centrum Polsko - Niemieckiej Wymiany Młodzieży (PNWM).

Spotkanie to miało bardzo bogaty program, codziennie odbywały się warsztaty językowe urozmaicone zwiedzaniem atrakcji w okolicy Centrum. Już w niedzielę, w godzinach wieczornych, po przyjeździe obydwu grup odbyły się zajęcia zapoznawcze prowadzone w dwu językach: angielskim i niemieckim. Poniedziałek rozpoczął się od gier językowych i zajęć integracyjnych, by po południu udać się do Świdnicy i zwiedzić XVII-wieczny Kościół Pokoju, a następnie poznać wyjątkowość Krzyżowej, jako miejsca - symbolu dla porozumienia, doskonalenia i wzbogacania niełatwych relacji pomiędzy naszymi krajami, a której młodzi ludzie czynią wbrew, bardziej się rozumiejąc w dzisiejszych czasach niż kiedykolwiek wcześniej. Obydwie grupy - młodzież z Rabki i z Murrhardt - przygotowały prezentacje swoich miast, regionów, potraw, strojów, które przedstawiły w czasie Wieczoru Międzykulturowego w drugim dniu pobytu.

Następne dni dostarczały kolejnych niezapomnianych wrażeń: wycieczka do Wrocławia, zwiedzanie Zamku Książ i poprzedzone warsztatami "Co wiemy o naszych krajach?" zwiedzanie Miejsca Pamięci Gross Rosen. Po powrocie, również odbyło się spotkanie warsztatowe młodzieży, która w trzech językach opowiadała swoje wrażenia "Podsumowanie zwiedzania miejsc pamięci i rozwój stosunków polsko - niemieckich po Drugiej Wojnie Światowej". Zajęcia te połączone były ze zwiedzaniem ekspozycji stałej Centrum "Odwaga i Pojednanie".

Tak więc.
Prawdziwych Przyjaciół poznaje się na spotkaniach młodzieży.
Dzięki inicjatywom Miast Partnerskich: Murrhardt i Rabki - Zdroju, uczniowie mieli ponownie okazję otworzyć się na inne kultury, doskonalić umiejetności językowe, zawrzeć znajomości, wymienić kontakty. Na miejscu ustalono również termin kolejnego spotkania w Krzyżowej w dniach od 11 do 16 marca 2018 roku.

 

 

 


>> strona główna <<