Szkoła Podstawowa Nr 1 Rabka-Zdrój

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Jana Pawła II  40, 34-700 Rabka-Zdrój
tel/fax: (0-18) 26-76-721
e-mail: gimnazjum.rabka@wp.pl

Spotkanie uczniów klasy I
z przedstawicielem firmy FCC Group

>> strona główna <<

20-04-2018

 

Spotkanie uczniów klasy I
z przedstawicielem firmy FCC Group

20 kwietnia 2018 roku w naszej szkole zgodnie z wymogami umowy zawartej pomiędzy firm± odbieraj±c± odpady komunalne z nieruchomo¶ci zamieszkałych na terenie naszej gminy, a Gmin± Rabka - Zdrój przedstawiciel firmy FCC Group prowadził lekcje edukacyjne w klasie pierwszej. Spotkanie miało na celu przedstawienie zasad segregowania odpadów oraz wzrost umiejętno¶ci segregacji domowych odpadów. Podczas prelekcji dzieci pozyskały wiedzę na temat korzy¶ci, jakie niesie ze sob± segregowanie odpadów, a także umiejętno¶ć segregowania ich.

Akcja edukacyjna dotycz±ca wła¶ciwego gospodarowania odpadami zmierzaj±ca do kształtowania prawidłowych nawyków i działań proekologicznych w¶ród dzieci z terenu gminy ma u¶wiadomić im wpływ indywidualnych, codziennych decyzji konsumenckich na stan ¶rodowiska naturalnego.

Danuta Schmidt

 

 


>> strona główna <<