Szkoła Podstawowa Nr 1  Rabka-Zdrój

 im. Obrońców Poczty Polskiej  w Gdańsku

 ul. Jana Pawła Ii  40, Rabka-Zdrój  34-700 

  tel/fax (0-18) 26-76-721, 

e-mail:  gimnazjum.rabka@wp.pl 

 

PATRON SZKOŁY - historia

 >> strona główna <<

   

 

Gimnazjum Nr 1 w Rabce-Zdroju funkcjonowało od roku 1999, dzieląc lokal ze Szkołą Podstawową nr 1, noszącą od 1971 r. imię Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Sztandar Gimnazjum Nr 1

 

Powstałe gimnazjum od 12 czerwca 2001r. noszące imię Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, rozpoczyna zapisywanie nowej karty, dzieląc w tych murach nie tylko strukturę materialną. Niezwykle cennym dziedzictwem jest wychowawcza spuścizna poprzedniczki. Osobliwej zmianie warty towarzyszy szczera troska oraz działanie, którego filozofia sprowadza się do zobowiązującego stwierdzenia: "O tym dorobku zapomnieć nie wolno". Unikając zatem patosu i koturnowości odświętnych gestów postanowiliśmy pracowicie trwać w jasnym świetle historycznego doświadczenia oraz prawdy o szlachetnych i ofiarnych dokonaniach gdańskich pocztowców z placu Heweliusza.

Ideę przejęcia imienia Patrona traktujemy jako odpowiedź na pytanie zadawane przez skomplikowaną współczesność. Nowe czasy, stawiając wyzwania oraz zakreślając nowe horyzonty poznania i doświadczenia, bardzo często oferują inne "źródła światła". Poszukujemy nowych wzorów, prawd i wartości, zachwycając się blaskiem urokliwie i złudnie migocących gwiazd. Po chwilach fascynacji i uniesień na ogół dostrzegamy, że świecą one pożyczonym blaskiem. Umiejąc odczytywać znaki odmierzanego czasu zauważamy niezmiennie, że nadzieję na pomyślną przyszłość trzeba godzić z głębokim ukłonem szacunku dla przeszłości.

A czym owa przeszłość? "Jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" - jak mawiał Cyprian Kamil Norwid. A zatem, zanurzeni w jej pomyślnych i tragicznych, lecz zawsze cennych, prawdziwych doświadczeniach, bogatsi o trud minionych pokoleń, potrafimy trafniej określać kurs dziejowego rejsu i port przeznaczenia. Zauważamy, że współczesności uwikłanej w mętne i jałowe spory, często po omacku poszukującej i losowo odgadującej, potrzeba za wszelką cenę - potwierdzonych pieczęcią prawdy, trudu, a niekiedy ofiary - szlachetnych wzorców i celnych odniesień.

Tak tłumaczymy sens kontynuowania przez Gimnazjum Nr 1 tradycji posiadania patrona

Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Sadzenie pamiątkowego drzewka podczas uroczystości nadania imienia szkoły.
 

 

   

  strona Gimnazjum