Gimnazjum Nr 1 Rabka-Zdrój

   im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

 ul. Jana Pawła II  40, Rabka-Zdrój  34-700

   e-mail: gimnazjum.rabka@wp.pl  

 
 

  strona Gimnazjum 

  Liga Ochrony Przyrody

 
 
 

  

 Historia i działalność SK LOP w Gimnazjum Nr 1

Opiekunem   SK LOP  od początku istnienia gimnazjum do roku  2013 była mgr Helena Ziemba

Plan ukierunkowany na edukację dla zrównoważonego rozwoju

 1.   Zapewnienie dobrej jakości życia w mieście, domu i szkole: 

punktor

kontynuowanie międzynarodowej idei „Sprzątanie Świata”,

punktor

praktyczna działalność na rzecz środowiska,

punktor

kształtowanie humanitarnych postaw wobec zwierząt i przyrody,

punktor

ukierunkowanie działań młodzieży na ochronę środowiska:

punktor

udział w kampanii „Woda źródłem życia” zorganizowanej przez ZO LOP w Nowym Sączu pod patronatem

Ojcowskiego Parku Narodowego’

punktor

udział w programie „Doradców Domowych” – ochrona wód Raby zorganizowanym przez Związek Dorzecza

Górnej Raby i miasta Krakowa, pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego.

punktor

zapoznanie uczniów z możliwościami polepszania jakości życia ludzi w najbliższym otoczeniu.

 1.    Rozwój świadomości ekologicznej:  

punktor

     działania kształcące u uczniów akceptację własnego miejsca życia.

 1.    Edukacja ekologiczna, kultura i rekreacja  

           – środkiem do popularyzacji tematyki ekorozwoju:  
punktor

obserwacje przyrodnicze w klasie i środowisku naturalnym;

punktor

prace badawcze określające stan środowiska przyrodniczego;

punktor

aktywny udział w lekcjach wychowawczych o tematyce ekologicznej;

punktor

promowanie wartości turystycznych swojej miejscowości i okolicy;

punktor

współpraca z samorządem szkolnym, biblioteką, PCK, SKKT, Urzędem Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)

oraz Gorczańskim Parkiem Narodowym.

punktor

udział w imprezach edukacyjno-przyrodniczych

„Dzień Ziemi”,

„Powitanie Wiosny”,

„Światowy Dzień Ochrony Środowiska”

punktor

udział w konkursach o tematyce przyrodniczej:

punktor

konkurs „Mój las” – zorganizowany przez ZG LOP oraz ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa

i Drzewnictwa w Warszawie;

punktor

Małopolski Konkurs Biologiczny;

punktor

Małopolski Konkurs Ekologiczny – „Ziemia w kolorach tęczy”;

punktor

Konkurs Plastyczny „Moja Ziemia – Mój Świat” – organizowany przez „Ekoświat”;

punktor

XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny organizowany przez Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży

w Katowicach;

punktor

XIV OKE „Przyroda Polski – wartością Europy”.

 

Nasze osiągnięcia:

   Rok szkolny 2010/2011  

Lp. Nazwa konkursu Laureaci
1. XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny w Katowicach "Różnorodność biologiczna- przyszłość Ziemi w świadomości ludzi".
 1. Laureat: Wiktoria Prusak

 2. Laureat: Paula Jędrzejowska

 3. Laureat: Karolina Wojdyła

 4. Laureat: Kinga Chrustek 

2.

XXIV Ogólnopolski Konkurs LOP „Mój Las”.

 

Etap REGIONALNY:

II miejsce: Anna Stachura

    Rok szkolny 2009/2010  

Lp. Nazwa konkursu Laureaci
1. XXIII Ogólnopolski Konkurs LOP „Mój Las”.

ETAP REGIONALNY

 II miejsce: Sokołowska Marta – kl. 3c

Wyróżnenie: Knapczyk Paulina – kl. 3e

Wyróżnenie: Ceremuga Kinga – kl. 3e
 

2. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny w Katowicach – „Człowiek wobec zmian klimatu”.

Laureat: Michał Zabawa

Finalistka: Jędrzejowska Paula – kl. 3c

Wyróżnienie: Sokołowska Marta – kl. 2c

  Rok szkolny 2008/2009  

Lp. Nazwa konkursu Laureaci
1. XVIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Rozwój cywilizacyjny a dziedzictwo przyrodnicze?” – Katowice’2008. Finalista: Zabawa Michał – kl. IIIe
2. Ogólnopolski Konkurs LOP „Mój Las” .

Wyróżnienia:

 1. Soból Dagmara,

 2. Dziechciowski Jakub,

 3.  Giedrojć Ola,

 4. Wawryków Natalia,

 5. Luberda Alicja,

 6. Luberda Aleksandra,

 7. Wojtowicz Anna,

 8. Sokołowska Marta,

 9. Ceremuga Kinga,

 10. Knapczyk Paulina,

 11. Derek Klaudia,

 12. Erb Maciej

3.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekologicznej Bioróżnorodność i formy ochrony przyrody”.

 

IV miejsce: Michał Zabawa – kl. IIIe,  Wyróżnienie za prezentację

IV miejsce: Aleksandra Zając – kl. IIIe,  Wyróżnienie za pracę albumową

V miejsce: Maciej Erb – kl. IId, Wyróżnienie za pracę albumową

Wyróżnienie za prezentację - Kinga Jurzec – kl. IIe

 

4. Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny w Katowicach

Finalista: Michał Zabawa – kl. IIIe

Wyróżnienie: Aleksandra Zając – kl. IIIePoprzednie lata

 Rok szkolny 2000/2001

 

Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”

Justyna Hudzicka – II miejsce w rejonie

 Rok szkolny 2001 / 2002

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”

Dorota Dulińska – II miejsce w rejonie

Justyna Macioł  –  II miejsce w rejonie

Wyróżnienia:

Szymon Goliński

Justyna Jugowicz

Magdalena Wójciak

 Rok szkolny 2002/2003

 

 Małopolski Konkurs Przyrodniczy ”I Ty chronisz środowisko”.

Michał Goliński - lauraet

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”

Anna Palarczyk – II miejsce w rejonie

 Wyróżnienie:

 Agnieszka Sroka

 Rok szkolny 2003/2004

 

 Małopolski Konkurs Biologiczny

Marcin Wacławik - finalista

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”

 Katarzyna Gacal – I miejsce w rejonie

Noemi Kowalczyk – III miejsce w rejonie

Agnieszka Sroka – III miejsce w rejonie

Wyróżnienia:

Jakub Walawski

Kacper Krakowiak

 

 XIII Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

 

„ Przyroda – Jestem za”

 W  Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży – Katowice 2003

Kasperczyk Michał – laureat

 I miejsce - za pracę o charakterze reporterskim:

„Nielegalne wysypisko śmieci  w Rabce – Zdroju

przedmiotem kłótni i sporów pomiędzy lokalną ludnością a władzami miasta”.

 

 Rok szkolny 2004/2005

 

 XIV Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny

 

„Przyroda Polski – wartością Europy”

w Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży- Katowice 2004

Katarzyna Gacal- finalistka

  

Wyróżnienie - za pracę o charakterze naukowo- badawczym:

 „Woda źródłem życia”

  

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”

Katarzyna Gacal – I miejsce w rejonie

 

 Rok szkolny 2005/2006

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”  

Ewelina Dziechciowska – II miejsce w rejonie

Wyróżnienia:

Aleksandra Bala

Anna Gryz

Marta Stanik

Katarzyna Perucka

Adrianna Śmietana

Jerzy Wolf

 

 Rok szkolny 2005/2006

 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny  

 

"Przyroda i człowiek - dokąd zmierzamy?"

 

Konkurs zorganizowało:

Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu Młodzieży w Katowicach

oraz

 Stowarzyszenie Ekologiczne "Głos Natury".

 

Finalista sesji posterowej: Dominik Żurek

 

 

           

 

więcej w gazetce szkolnej "Nowinki Jedynki".

kliknij na link

 

 

 

 Rok szkolny 2006/2007

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”  

 

Ewelina Dziechciowska –  I miejsce w rejonie

Barbara Koziana  III miejsce w rejonie

Wyróżnienia:

Anna Legutko

Kinga Cieszkowska

 

 Rok szkolny 2007/2008

 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Katowice 2007  

 

Pod hasłem „ PRZYRODA I CZŁOWIEK – KTO PRZEGRYWA?

Ewelina Dziechciowska – finalistka sesji posterowej

  

Praca reporterska „Betonowa pustynia w uzdrowisku?"

 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Katowice 2007  

 

Pod hasłem „ PRZYRODA I CZŁOWIEK – KTO PRZEGRYWA?

Karolina Scheller - finalistka sesji posterowej

    

Praca  literacko – filozoficzna „Żyć w przekonaniu, że Natura coś znaczy"

 

 Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Katowice 2007  

 

Pod hasłem „ PRZYRODA I CZŁOWIEK – KTO PRZEGRYWA?

Mateusz Małkiewicz - wyróżnienie w finale    

         

Za pracę reporterską "Zapomniane, czy niechciane?"

 

 

 Rok szkolny 2007 - 2008

 

 Ogólnopolski Konkurs ZG LOP „Mój las”  

I miejsce w rejonie - Wójtowicz Piotr

Praca zakwalifikowana do Etapu Centralnego

II miejsce w rejonie - Zabawa Michał

III miejsce w rejonie - Dziechciowski Jakub

III miejsce w rejonie - Wawryków Natalia

III miejsce w rejonie - Dąbrowska Monika

III miejsce w rejonie - Kubińska Magdalena

Wyróżnienie - Strama Natalia

 

Opiekun SK LOP  mgr Helena Ziemba

 

  strona Gimnazjum