Wernisaże Wystawy

   Wystawa MOK 2002  

  Laury dla talentów  

   Najlepsi wyróżnieni

Prezentacja twórczości 

  Wystawa w MOK 2003

Różnorodność technik

   Wystawa w MOK 2004 

Bogactwo treści

           Wystawa w Sejmie  2002       

   GimArt           strona Gimnazjum