Miłosierdzie

 

Miłosierdzie to wielkość człowieka,

To ręce, na które ktoś czeka,

To siła napędu dobroci,

To wdzięczność, która Cię ozłoci.

 

Miłosierdzie podwójnie powraca

I dobro dobrem nagradza.

Nie boi się wzgardy, obłudy, uśmiechu,

Lecz widzi człowieka w człowieku.

 

To nie litość bez fałszywej ironii,

To szczere serce wyciągnięte na dłoni.

Więc żyjmy godnie! Bliźniego miłowanie

To nasze wielkie życiowe wyzwanie.

 

Roman Mucha kl. 3b

 

 

O miłosiernym człowieku

 

 

Jesteś człowiekiem, tak jak ja.

W oku Twym kręci się łza.

Gdy cierpi stworzenie maleńkie,

Ty zawsze podasz mu rękę.

Wrażliwy jesteś na wszelkie cierpienie,

Niegodne, ludzkie poniżenie.

Czułym sercem otaczasz najmniejszego.

Nie pozwolisz, by stało mu się coś złego.

Napoisz, gdy potrzebuje, nakarmisz, gdy głoduje.

Przytulisz, gdy cierpi i płacze.

Gdy przypadkiem Cię skrzywdzi, mówisz – wybaczę.

Odziejesz, gdy nagi, bezdomny.

Ugościsz, choć dom Twój jest skromny.

I choć tym wszystkim nie szczycisz się wcale,

Ja właśnie w tym wierszu Twoje czyny chwalę,

Życząc byś nie zmienił się z wiekiem,

Bo to wielka wartość być MIŁOSIERNYM CZŁOWIEKIEM!

 

 

                                                                                                     Patrycja Czyszczoń kl. 3e

***

Kochaj swoich bliźnich,

Tak jak ludzi bliskich.

Bądź dobry dla innych,

Nie osądzaj niewinnych.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

To słuchać papieskiego orędzia.

Pozbawiać ludzi zmartwień,

Co są na duszy jak kamień.

Pomóc spełniać ich marzenie,

Co przyprawia o rąk drżenie.

Trwaj w miłosierdziu mocnym

I bądź jak stróż nocny,

Który zło dostrzeże

I towarzyszy utwierdzi w wierze.

 

Miłosierdzia wyobraźnię mieć,

To  nade wszystko dobra bliźniego chcieć.

To cieszyć się  czyjąś radością

I cały świat obdarzać wielką MIŁOŚCIĄ!

 

Łukasz Miśkowiec kl. 3e

 

 

Miłosierdzie ludziom

 

Nie ten miłosierny,

Kto za jałmużnę wymaga rozgłosu…

Nie ten miłosierny,

Kto daje i odbiera…

Miłosierny to ten,

Kto pomaga nie dla korzyści…

Miłosierny to ten,

Kto życie oddaje za przyjaciół swoich…

Miłosierny dla potrzebujących,

Miłosierny dla biedaków,

Miłosierny

Dla wszystkich ludzi bez wyjątku!

 

                                                                                                               Aleksandra Wagner kl. 3d

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

to jak siebie traktować bliźniego.

Nie wywyższać się ponad innych ludzi.

I być gotowym nieść pomoc w dzień i w nocy.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

znaczy widzieć w swym wrogu przyjaciela.

Umieć w każdym dostrzegać dobro

i potrzebującemu bezinteresownie pomagać.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

to patrzeć i widzieć

potrzeby drugiego człowieka.

To słuchać i usłyszeć

ciche wołanie o pomoc.

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

znaczy pocieszać strapionych,

wspierać i troszczyć się o chorych,

modlić się za zagubionych w  życiu.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

to patrzeć z miłością

na człowieka i cały świat

i kochać szczerze i prawdziwie wszystkich bez wyjątku.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia,

znaczy umieć wybaczać,

być właścicielem wielkiego  otwartego serca

nie szukającego pochwały.

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

to kochać, kochać, kochać...   

 

Anna Kowalczyk kl. 3a


 

Przez człowieka do Boga

 

Gdzie Cię mam szukać,

miłosierny Boże?

Wkoło tyle zła, wojen, przemocy.

Między tym wszystkim ja sama

Szukam miłości na świecie.

 

„Jako i my odpuszczamy”-

tyle razy słyszę.

Lecz czy naprawdę jest mi przebaczone?

 

Kochać ludzi, dobrym być, nie obojętnym.

Ścieżką do Ciebie iść, bo

„Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

 

Klaudia Zapała kl. 3e

 

 

***

 

Miłosierny mój Ty Boże,

Twej potęgi nic nie zmoże!

 

Miłosierdzia zaznać chciałbym,

Wtedy wielką radość w sercu miałbym.

 

Dobre uczynki nie tylko być powinny w słowie,

Lecz w każdego chrześcijanina głowie.

 

Szerzyć się i potęgować muszą,

Aż świat cały do działania zmuszą.

 

Cieszmy dobrem serce bliźniego swego,

Niczym Ojca Niebieskiego,

 

Wielkie miłosierdzie jest Boże!

Wszystkim ludziom w życiu pomoże.

 

Więc łańcuchy nienawiści zerwijmy,

A do swego serca miłość przyjmijmy.

Tak jak Ojciec Święty uczył nas przez lata,

Miłość niech króluje aż do końca świata.

 

Mateusz Smęt kl. 3e

 

Prośba

Panie Jezu,

pragnę wpaść w przepaść

Miłosierdzia Twego.

Pragnę czerpać z łask płynących

z Twojego przepełnionego miłością serca.

Zatopić się w promieniach Twej łaski,

spływającej tak obficie na grzeszników.

Jestem spragniona Twej miłości,

którą co dzień rozlewasz w mej duszy,

a której ciągle mi mało.

Napój i nakarm mą duszę Twym Miłosierdziem,

którym chcę na co dzień oddychać

i którego tak mocno potrzebuję.

 

Agnieszka Bednarczyk kl. 3d

 

 

                            Miłosierdzie Boże

 

Kochajmy się wzajemnie,

Tak jak głosi Boże Miłosierdzie,

Człowiek człowiekowi przyjacielem-

Podaje dłoń, wybacza winy,

Pomaga wszystkim potrzebującym.

Czasem tak niewiele potrzeba…

Głodnych nakarmić,

Spragnionych napoić,

Nagich przyodziać,

Te uczynki z serca płyną,

Dają nam szczęście

I wypełniają miłością.

Sprawiają, że czujemy się wartościowymi ludźmi.

To jest właśnie Boże Miłosierdzie!

 

                                                                Weronika Rosa kl. 3e

Zrozumieć miłosierdzie

 

Być miłosiernym, tak łatwo powiedzieć.

Jak być miłosiernym? Chcemy się dowiedzieć.

Co mamy czynić, by stać się dobrymi

I w odległej przyszłości zostać świętymi.

 

Rada jest dobra, przepisu nie znajdziesz.

Po prostu czyń dobro, a daleko zajdziesz.

 

W sytuacjach z życia codziennego

Dawaj miłość innym, bo to coś cudownego.

 

Nie wstydź się uczuć, okazuj je śmiało,

A może Pan Bóg otoczy cię  chwałą.

 

Czyniąc dobro, dokładaj wysiłek wszelki,

Bo dzięki temu staniesz się wielki.

 

Wychodząc z kościoła i widząc biednego człowieka,

Który ze smutkiem na każdy grosz czeka,

Nie przechodź obojętnie, lecz przystań na chwilę,

Wyciągnij portfel i wrzuć choć tyle,

By ten jakże nieszczęsny człowiek,

Mógł kupić sobie cokolwiek.

 

Gdy przechodzisz przez drogę i widzisz potrzebującego,

Podejdź i zapytaj „Czy pomóc ci, kolego? ”

 

Jeśli masz czegoś zbyt wiele,

Spytaj czy nie potrzebują tego twoi przyjaciele.

 

Staraj się także, by w każdą niedzielę,

Uczestniczyć we mszy świętej w kościele.

 

Okazuj miłosierdzie na każdym kroku,

Zarówno w tym, jak i przyszłym roku.

 

Ucz innych, jak to robić, bądź przykładem miłości

Zarówno teraz, jak i w wieczności.

 

Szanuj to, co od Boga dostałeś

I żyj zgodnie z przykazaniami, tak jak obiecałeś.

 

Żyj w przyjaźni z Chrystusem, teraz i w niebie,

Bo kiedyś świat będzie istniał bez ciebie.

 

 

 

Gdy przyjdzie twój koniec, nie będzie mnie przy tobie,

Lecz Ojciec twój kochany we własnej osobie.

Policzy on tobie, co dobrze czyniłeś,

Byś tam dokończył to, czego tu nie skończyłeś.

 

Ja także miłosierdzie wiele razy okazałam

I właśnie dlatego je zrozumiałam.

 

Kiedyś, gdy po szkole na autobus czekałam,

Którym potem do domu wracałam,

Obok mnie starsza kobieta stała,

I podpierając się laską, o podłogę stukała.

Oczywiście wstałam, kobiecie miejsca ustąpiłam

I mam nadzieję, że wiesz już, dlaczego tak zrobiłam.

 

Nauczyłam się czynić miłosierdzie i to praktykuję,

Bo życie kiedyś się skończy, a niebo kosztuje.

 

Monika Niżnik kl. 3d

 

 

Nauka miłosierdzia

 

Gdy się rodzimy, jesteśmy

ludźmi bardzo małymi,

do uczyć nie do końca zdolnymi.

 

Z biegiem czasu się zmieniamy

i z tego satysfakcję mamy.

 

Zaczynamy kochać.. prawdziwie kochać,

 coraz bardziej i mocniej.

 

Chętnie obdarowujemy

ludzi  uśmiechem i szczęściem,

w zamian nie chcąc nic więcej.

 

Sami doznajemy radości i miłości

i wciąż chcemy jej więcej i więcej.

 

Swą radość dzielimy z bliźnimi.

Pochylamy się nad ubogimi i cierpiącymi.

Każdemu potrzebującemu pomożemy,

bo lepszymi ludźmi stawać się chcemy.

 

Anna Leśna kl. 3c


***

Stoi człowiek obok nas.

Nie wiemy, jak się nazywa.

Patrzy nam prosto w twarz

I pomocy  wzywa.

 

Wiemy, że czegoś potrzebuje,

Lecz nikt z nas nie reaguje.

 

My, ludzie, jesteśmy zimni,

Gdy o pomoc proszą inni.

Czasem dla sławy, rozgłosu

Jesteśmy panami ich losu.

 

Popatrz, człowieku na drugiego.

I okaż odrobinę serca swego.

Bo nie wiadomo, kiedy Ty

Zapukasz do jego drzwi.

 

Kinga Ceremuga kl.1e

 

Pomocna dłoń

 

Pomoc - to takie piękne jest słowo.

Pomoc - to kiedy dzięki nam życie bliźniego odmienia się na nowo.

Tak niewiele nieraz wystarczy,

By drugiej osobie jak tarczą ból i cierpienie zwalczyć.

Czasem zwykły uśmiech, czasem dobre słowo,

Nieraz trochę otuchy, nieraz dach nad głową.

 

Czasem rzecz niewielka, która wiele czasu nam nie zabierze,

Tyle uśmiechu i tyle radości może ona siostrze czy  bratu twojemu sprawić szczerze.

I życie bliźniego nieraz tym ocalisz,

I wielu problemów bratniej duszy pozbawisz.

Kiedy twój bliźni, przyjaciel czy też wróg

Ma jakieś problemy, spraw, by bez nich życie spokojne wiódł

Kiedy widzisz osobę, która sobie nie radzi,

Spróbuj, choć spróbuj coś na to poradzić.

Pomagając potrzebującym, zbierasz plusy w niebie,

Ażeby po życiu na ziemi Bóg przyjął cię do Siebie.

Każdy dobry uczynek ten duży, jak i mały,

Byś był jak najbliżej Ojca, będą one sprawiały.

 

Angelika Fasielak kl.1e


Bo miłość trzeba tworzyć

 

Głodnych nakarmić

Spragnionych napoić

Nagich przyodziać

 

Lecz nie o litość tu chodzi a o rozum i miłość

 

To radość niebywała, gdy miłość tworzyć możesz

Wątpiącym dobrze radzić

Nieumiejętnych pouczać

Grzeszących upominać

Urazy chętnie darować

 

Przez to być bliźnim dla cierpiącego człowieka.

 

Michał Spólnik kl.1e

 

***

Gdy idziesz ulicą,

obejrzyj się dookoła siebie.

Zauważ, czy ludzie płaczą,

czy twej pomocy nie potrzebują.

Podejdź do nich, okaż dobrą wolę.

Bądź miłosierny i spełniaj z sercem swoją życiową rolę.

I pamiętaj o tym, by kochać bliźniego swego jak siebie samego

I czynić w świecie jak najwięcej dobrego!

 

Damian Stachura kl.1e

 

Kochaj

 

Kochaj, tak jak matka kocha

           swoje nowo narodzone  dziecko – z całego serca.

Kochaj, tak jak Bóg Ojciec kocha

          wszystkich ludzi – sprawiedliwie i miłosiernie.

Kochaj, tak jak małe dziecko kocha

            cały otaczający je świat – z radością i zaciekawieniem.

Kochaj, tak jak dzieci kochają

           swoich rodziców – bezinteresownie.

Kochaj, tak jak Papież Jan Paweł II kochał

       wszystkich – z ufnością i pełnym oddaniem.

Kochaj, a gdy nauczysz się kochać,

daj znać. Czekam.

 

Agata Dul kl. 1c

***

Czy potrafiłam dojrzeć w Tobie twarz człowieka?

Czy to przeze mnie na pomoc bezowocnie czekasz?

Czy to ja Cię odpychałam, będąc egoistką?

Czy to ja Cię nie widziałam przez słów gasnące ognisko?

 

Tak, nie miałam wyobraźni miłosierdzia w swoich czynach.

Tak, to straszne, bo tu piekło się zaczyna.

 

Znieczulica

to uczucie popularne w dniu dzisiejszym,

Choć świat bez niego o wiele byłby lżejszym

do zniesienia.

 

Przepraszam nieznajomy, którego wciąż mijałam,

O twarzy każdego, co mu miłosierdzia okazać nie chciałam.

Przepraszam, kimkolwiek jesteś, będziesz, byłeś.

Modlę się za Ciebie. Przecież Ty się za mnie modliłeś…

 

                                                                                             Marta Sokołowska kl.1c

 

Jan Paweł II

 

Być tak jak On:

Uczyć miłości

Uczyć wierności

Pomagać w potrzebie

I mieć zapewnione

miejsce w niebie…

 

Przemysław Sienko kl.1c

***

 

Za mało

Samotna staruszka na przejściu dla pieszych

Zbyt rzadko trzeźwy ojciec

Płaczące dziecko w kącie pokoju

Za mało Miłosierdzia

w sercach ludzkich

by żyć jak nakazał Bóg.

 

Tak wiele

Matka tuląca dziecko do piersi

Rozjaśnione uśmiechem twarze najbliższych

Pokój serc…

Tak wiele, że

świat może odmienić cichego serca stuk

 

Alicja Luberda kl 1c

Otwórz na świat szeroko oczy

Otwórz na świat szeroko oczy.

Popatrz, jak cierpią inni,

często niczemu nie winni,

zapomniani w smutku i żalu.

 

Podaj im swą dłoń.

Niech poczują, co to prawdziwy dom.

Niech poczują, co to radość oraz szczęście,

co to miłość i gorące serce.

 

Joanna Luberda kl.2b

 

 

***

Każdy bliźni to twój brat,

Więc udzielaj mu swych rad.

Gdy na zdrowiu swym upada,

Odwiedź go i z nim pogadaj.

Pomagaj mu w trudnych chwilach,

Staraj się życie umilać.

Miłosierdzia wielu czeka,

Nie odkładaj i nie zwlekaj!

 

Patrycja Budz kl.1c

 

Do przyjaciela

 

Potrzebuję Twej pomocnej dłoni,

Ciepła Twego słowa,

Czynu, który słabość mą uniesie.

Pomóż znaleźć radość,      

Odkryć życia sens prawdziwy.

Tylko Ty możesz mnie ocalić i wesprzeć,

Tylko Twojej pomocnej dłoni pragnę,

Przyjacielu!

 

 

Paulina Fryźlewicz kl.1c

Nieśmy pomoc

 

Nieśmy pomoc bliźniemu,

bez wyjątku - każdemu!

 

Bądźmy pełni miłosierdzia,

czytajmy papieskie orędzia!

 

Kochajmy wszystkich,

wrogów i przyjaciół!

 

Tych, którzy nas zranili,

I tych, którzy tego nie zrobili!

 

Kochajmy dużego, kochajmy małego,

kochajmy grubego, a także chudego!

 

Kochajmy wszystkich – bez wyjątku,

nie pod koniec życia, ale od początku!

 

Angelika Pępek kl. 1c

 

***

                                  

Gdy brak masz przyjaciół

i nie odczuwasz miłości,

wielka pustka w Twym sercu gości.

 

Nie pozwól, by wygrała,

aby uczucia Twe rozdzierała.

Nie możesz się smucić,

ani po kątach szlochać!

Wystarczy,

że po prostu kogoś pokochasz,

a on odwdzięczy miłość Twoją.

 

Gdy ktoś pomocy potrzebuje,

bo czegoś w życiu mu brakuje-

czy to szczęścia, czy miłości.

Wyciągnij do niego złożone dłonie.

Otwórz drzwi do jego świata samotności,

by pomóc w chwilach słabości.

Zrób wszystko, co w Twojej mocy,

by udzielić mu pomocy.

Tobie także ktoś kiedyś będzie potrzebny.

Oby bliźni od Ciebie się nie odwrócił

i pokazał, że jego serce także

melodię miłosierdzia nuci.

 

Paulina Knapczyk kl.1e

***

Żyjesz w ciągłym pędzie.

Jesteś szczęśliwy, gdy sławę zdobędziesz.

Nie myślisz o tych, których los doświadczył.

Nie pędź tak przed siebie!

Spójrz, ile złego dzieje się wokół ciebie.

Zatrzymaj się!

Popatrz na cierpiących ludzi.

Pomyśl o tych, w których radość nigdy się nie budzi.

Pomagaj, wspieraj, pocieszaj zmartwionych,

opiekuj się słabszymi.

A będziesz człowiekiem na pewno lepszym.

 

Dorota Janosz kl.1c

 

Moje miłosierdzie

 

Kocham, pomagam, szanuję,

od dobrych czynów nie odstępuję.

Kto? Ja, człowiek.

 

Radą zawsze służę, oczu mych nie mrużę

na zło, co dzieje się wokoło.

Kto? Ja, człowiek.

 

Dobro twoje przedkładam nad moje,

przez co znoszę wszystkie znoje.

Kto? Ja, człowiek.

 

Beata Tejza kl. 3e

***

Budząc się codziennie rano,

myślisz

Dziś spełnię dobry uczynek.

Wychodząc z domu, nie bacząc na wiatr,

grzmoty czy deszcze,

widzisz

człowieka potrzebującego pomocy.

Mijasz go obojętny.

Umierając myślisz z bólem serca:

wierzyłem – nie wierzę,

ufałem – nie ufam,

mogłem pomóc – nie pomogłem.

Umierasz bez szansy na lepsze życie.

 

Edyta Kaperska kl. 3d

Miłosierdzie

On uczy nas życia

On uczy nas prawdy

On uczy nas dobroci

On uczy nas myśleć

On uczy nas kochać

On uczy nas modlić się

On uczy nas wielbić Boga

 

On nam wybaczy

On nas ukocha

On nas wybawi

On jest dla nas miłosierny

 

Jezu miej miłosierdzie dla nas

I świata całego

I naucz ofiarować innym tyle ile w nas dobrego

 

                                                                  Jakub Dziechciowski kl. 2e

 

 

***

 

Jaki jest żebrak?

Zagubiony, potrzebujący pomocy, nieszczęśliwy.

A jacy jesteśmy my?

Ludzie, którzy udają,

Że żebrak jest jedynie złudzeniem,

Widmem stojącym pod kościołem,

Którym nie należy zawracać sobie głowy,

Zwykłą anomalią,

Która za chwilę zniknie za rogiem…

Czasami jest mniej ważny od tego,

Co zjemy na obiad.

Żebrak siedzący na ulicy,

Śpiący na ławce w parku...

 

Zatrzymaj się, spójrz na niego z miłością.

Zauważ w nim człowieka.

I nie bądź obojętny!

 

Martyna Januszewska kl. 3b


***

 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia

znaczy widzieć sercem

w drugim człowieku przyjaciela

nie wroga

pomagać w trudnych chwilach

nie nienawidzić

on także jest synem Stwórcy

pamiętaj o bliźnim

o jego potrzebach troskach zmartwieniach

patrz na świat sercem

 

Mateusz Małkiewicz kl. 3e

 

 

***

 

Cóż wart jest uśmiech, co zawiść w sobie kryje?

Jakież znaczenie mają słowa, które pachną kłamstwem?

Czy liczą się gesty często na pokaz tylko?

 

Ważne jest serce, co kroplę miłości w sobie chowa

i z pomocą bliźniemu spieszy.

 

Dagmara Soból kl.1d

 

Serce

 

To serce każe ci iść

w kierunku drugiego człowieka

i dać siebie na dłoni.

 

To sercem dokonujesz wyboru

i często do niego należy

ostatnie słowo.

 

Czy zawsze go słuchasz?

Liczysz się z jego zdaniem?

Próbujesz zrozumieć?

 

Wsłuchaj się w to, co mówi ci serce.

Patrz sercem

i ofiaruj swe serce bliźnim.

Nie pozwól mu czekać,

nie pozwól im czekać.

 

Natalia Wawryków kl. 2e

***

 

Zawsze puka do drzwi w odpowiednim momencie.

Zziębniętego, strapionego, słabego ogrzeje, pocieszy, przytuli.

Spyta cichutko, czy czegoś nie trzeba.

Szepnie na uszko miłe słówko.

 

Ktoś taki z dobrym serduszkiem.

 

Ktoś taki pomocny na każdym kroku i o każdej porze.

Człowiek posiadający wyobraźnię miłosierdzia.

On miłością niepojętą darzy swego bliźniego,

On radość i miłość pragnie nieść całemu światu.

 

                                       

 Karolina Pustelnik kl.3d

 

 

 

***

 

Widziałam na chodniku leżącego starca.

To było gdzieś w połowie marca.

Więc pomogłam mu wstać

i już nie musiał się bać.

 

Na ulicy, bojące się przemocy

dziecko woła pomocy.

Nikt na to nie reaguje,

więc sama interweniuję.

 

Pod mostem mieszka pan w kartonie.

Ludzie patrzą na niego, stojąc na balkonie.

Nikt nie da mu jeść, pić ani nawet słowa dobrego.

Ja to zrobiłam i nie widzę w tym nic niewłaściwego.

 

Tak przechadzam się po mieście,

wreszcie

kolejną ofiarę losu znajduję

i następną osobę ratuję.

 

 

Natalia Strama kl. 3d

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznanie

 

W  życiu spotykam różnych ludzi:

skrzywdzonych i szczęśliwych, chorych i zdrowych.

 

Wszystkich bez wyjątku każdego dnia uczę się kochać tak samo.

Z Twoją pomocą, drogi Boże, obdarzę wielu ludzi miłością

czułą i serdeczną, gotową do wielkich poświęceń.

To ci, których spotykam każdego dnia na swej drodze,

wypełniają pustkę schowaną gdzieś bardzo głęboko.

Są dla mnie całym moim małym światem.

Każdego ranka dla nich budzę się do życia z ochotą

do niesienia pomocy i szerzenia dobra.

Dzięki nim wiem, że żyję, dla nich jestem silna.

Wiem też, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia,

także ten ubogi, chory, pokrzywdzony przez los.

 

Boże, proszę Ciebie,

Gdy moje nogi się zachwieją, ręce stracą siły do rozdawania dobra,

a moje serce ogarnie chłód,

pomóż mi, bym nie przestała kochać ludzi.

Tak bardzo chcę obdarzać bliźnich swoją miłością!

                                                                         

                                                                                                   Kamila Tokarczyk kl. 1d

 

 

 

***

Gdy się ludziom dobrze wiedzie,

nie zawsze pomyślą, że są inni w biedzie.

Są też miłosierni, biedą się przejmują

i dziecku biednemu chleba nie żałują.

Kolega z kolegą kromką się podzieli,

tylko żeby wszyscy dzielić się tak chcieli.

A jak ktoś nas skrzywdzi, a potem przeprosi,

nie trzeba tej krzywdy w sercu długo nosić.

 

Marcin Caputa kl. 1c

 

Zatrzymaj się

 

Stój! Zatrzymaj się! Rozejrzyj się dookoła siebie!

Może ktoś tuż obok Ciebie jest w potrzebie.

Idąc przez świat, nie patrz pod nogi.

 

Pochyl się nad tym płaczącym malcem,

który swym smutnym spojrzeniem

prosi, byś pomógł mu się podnieść.

 

Spójrz na tę staruszkę z laską w lewej ręce

uginającą się pod ciężarem zakupów,

wlokącą się do pustego domu.

 

Zainteresuj się tym żebrakiem,

który klęczy przy drodze do kościoła

i trzyma kubek brzęczący kilkoma samotnymi grosikami.

 

Spróbuj dogonić tego psa,

który na trzech łapach ucieka

i spraw, by zapomniał, jak pachnie strach.

 

Okazuj swoje miłosierdzie,

bo Bóg dał Ci wielkie serce

i uwierz, dla wszystkich wystarczy!

 

Karolina Skawska kl. 1c

 

 

 

***

 

Kiedy wymawiam słowo MIŁOSIERDZIE,

mam przed oczami człowieka głodnego, chorego, strapionego,

któremu muszę podać pomocną dłoń.

 

       Kiedy wymawiam słowo POMOC,

wiem, że nie mogę przejść obok drugiego obojętnie.

 

       Kiedy mówię MIŁOŚĆ,

wiem,  że moja bezczynność musi przerodzić się w CZYN.

 

Karol Żarnowski kl.1e

 

 

 

Uczyłeś miłosierdzia

 

Świat wziąłeś w swoje dłonie

I tuliłeś jak skarb największy,

Miłość nam pokazałeś,

Która wszystko potrafi zwyciężyć.

 

Uczyłeś miłosierdzia i zgodnie

Z nim żyć nam kazałeś.

Jak wybaczać wrogom, oprawcom

Zawsze przypominałeś.

 

Przeszedłeś do domu Ojca.

Nam Twoje słowa zostały

I miłość Twoja nieustająca.

Ten dorobek wcale nie mały.

 

Nie lękajcie się kochać Boga,

Nieustannie nam powtarzałeś.

Życie to pełna niespodzianek droga,

Sam, jak pięknie żyć przykład dawałeś.

Pan Bóg jest miłosierny,

Miłość każdemu okaże.

 

Będąc przykazaniom Jego wiernym,

Stań się dla innych miłosierny.

Otwórz swe serce dla wszystkich ludzi,

A wtedy wielka radość się w tobie rozbudzi.                                                                                   

                                                                                        

Marcin Osiecki kl. 3e

 

***

 

,,Miłosierdzie bliźniego” – co to jest takiego?

Czy zmusza mnie ono do czynienia czegoś naprawdę wielkiego?

Czy miłosierdzie wyobraźni mam,

jeśli coś, czego mam dużo, swemu bliźniemu dam? 

Czy wtedy, gdy mam malutko i dzielę  się z kimś cichutko?

Nasz Pan sam piękny przykład mi dał, jak kochać bliźniego mam!

Więc w zaciszu serca mego zastanawiam się,

co uczynić drugiemu człowiekowi mogę dobrego.

I myślę sobie, że nawet uśmiech codzienny

może być dla innych naprawdę bezcenny.

Dobre słowo i szczera ochota otwierają serca wrota!

Nawet drobne gesty miłości są czymś cennym dla ludzkości!

                    

   Ewa Kurzeja

***

Jesteś potężny i wielki.

Sławi Cię żywioł wszelki.

Tyś Pan wszechświata, wielki Boże,

żyć bez Ciebie nikt nie może.

 

Miłosierdzie Twoje Boże

jest jak wielkie i głębokie morze.

Wszyscy litości oczekują,

ale nie zawsze litość tę innym ofiarują. 

 

Jestem człowiek mały,

grzeszny i niedoskonały.

Do Ciebie, Boże serce me wznoszę

i o miłosierdzie proszę.

Sam także pragnę uczyć się bliźniego miłowania,

by odczuć i radość z litości ofiarowania.

 

Wszechmoc Twego miłosierdzia

odczuwa całe stworzenie,

Wielbić Cię za to będę, Boże, nieskończenie! 

 

Bartłomiej Świerk kl. 3e

Pragnienie

 

Nie potrafiła zapomnieć

o krzywdzie, która ją spotkała.

Trudna życia droga,

której tak bardzo się bała.

I ciągle pytała.

Wciąż pomagała,

bo tak bardzo chciała

szczęścia zaznać i miłości,

a więc i odpowiedzialności.

Zawiedziona, osłabiona

i ogromnie poraniona

usłyszała, jak świat krzywdzi,

co zmartwieniem jest od nowa.

Bo, by szczęście wkoło było,

by marzenie się spełniło,

to potrzeba wielu dusz,

wielu serc do pomocy,

no i bezinteresownej mocy.

Lecz Aniołem wnet się stała

i nam z góry zaśpiewała,

byśmy wszyscy się kochali

i wzajemnie pomagali.

 

Smalarz Katarzyna kl.3b

 

 

***

 

Dobry Bóg stworzył wszystko na Świecie.

Potok, co przez górską dolinę płynie, zielone łąki,

Kwitnące drzewa, słońce co wschodzi, ptaka co śpiewa.

 

Błękitną falę jeziora, gwiazdy na niebie.

Stworzył to Pan z miłości do Ciebie.

Więc odwdzięczyć się Panu pragnę

Swą dobrocią, miłością do ludzi.

 

Od teraz będę czynić dobrze,

Bo wierzę, że to w innych nadzieję budzi.

 

Uwielbiam naturę i świat.

Zło innym wybaczam.

Mój wróg od teraz to mój brat.

Bliźnich miłością otaczam.

 

Z radości krzyczy me serce:

„Bóg bogaty w miłosierdzie!”

 

Maciej Iskrzycki kl. 3c

 

 

 

***

 

Gdy słowo ,,POMOC” ciałem się staje,

Bezdomny ciepły kąt dostaje,

Bogaty swego grosza ubogiemu oddaje.

 

Gdy słowo ,,WSPOŁCZUCIE” ciałem się staje,

Mój wzrok służy jako przewodnik dla ślepego,

Swój wolny czas poświęcam dla chorego,

Tłumaczę, a nie ganię zagubionego.

 

Gdy słowo ,,MIŁOŚĆ” ciałem się staje,

Świat szczęśliwym rajem być się zdaje.

 

 Ogień miłości ogarnia cały świat,

A człowiek człowiekowi jak rodzony brat!

 

 

  Ewa Kurzeja

 

 

 

 

 

***

 

Wartości nie leja się na nas z góry,

jak  woda z flaszki.

One także wymagają od nas wyboru.

Życie podsuwa pewne wartości,

ale od człowieka zależy,

czy je dostrzeże, zrozumie,

czy będzie je pielęgnował.

 

Nie bądź jak kropla wody,

przezroczysty i czysty.

Otwórz się na potrzeby innych,

bo pomagać powinieneś zawsze i wszędzie.

 

Zapłoń ogniem,

który powstał z jednej iskry.

Dziel się miłością i dobrem

A nie pożałujesz nigdy.

 

Bo ludzie staną się inni,

będą postępować jak ty.

Wiesz przecież, że „błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

 

Karolina Zaręba kl. 3b

 

 

Nie jestem sam

 

Lęk

Strach

Niepewność

Co dalej?

I nagle                                     

Twoja dłoń pomocna

Podtrzymuje

Pomaga

Radość

Jak dobrze, że jesteś

Prawdziwa przyjaźń

Zawsze

Wieczność

Przede mną

Szczęśliwa

Nie jestem sam

Nie będę sam

Byłem…

          … nie będę.

 

Piotr Biedroń kl.1d

 

***

 

Człowiek człowiekowi wilkiem.

Dlaczego tak jest?

Czy tak trudno wyjść z cienia

i pomóc, gdy nas potrzebują?

 

Czy każdy musi na każdego

łypać spode łba

i z zazdrością patrzeć

na otaczający go świat?

 

Przecież to nie jest takie trudne

podejść do bliźniego,

powiedzieć „pomogę”

i uśmiechnąć się do niego.

Życie będzie piękniejsze,

gdy spojrzymy na świat z miłością.

 

Każdy człowiek jest naszym bratem,

więc podzielmy się z nim życia radością.

 

 

Karolina Wojdyła kl.1d