Spis treści

 

Pocztowcy – żołnierze ................................................................ Ewa  Blecharczyk

Poczta  Polska  w  Gdańsku....................................................... Małgorzata  Sroka

Wiersz  o  Obrońcach  Poczty  Gdańskiej ................................. Barbara  Pazur

W  obronie  Poczty  Gdańskiej .................................................. Sławomir   Ciupek

Patrioci  Gdańska ...................................................................... Justyna  Górowska

Obrońcy  Poczty  Polskiej  w  Gdańsku. ................................... Alicja  Gałka

Wrzesień ..................................................................................... Marzena Brzezicka

* * *............................................................................................. Marzena Zielonka

Za  ojczyznę................................................................................. Wioletta Czyszczeń

My  obrońcy................................................................................. Wioletta  Czyszczoń

Obrońcy  Poczty  Gdańskiej ...................................................... Małgorzata  Dragon

***............................................................................................... Dorota Worwa

Obrońcy ...................................................................................... Anna  Lipa

Pocztowcy ................................................................................... Katarzyna  Kroczka

Za  miłość ................................................................................... Justyna  Wójtowicz

Poczta  Polska  w  Gdańsku ...................................................... Michał  Zachara

Wspomnienie  obrońców ........................................................... Agnieszka  Gawron

Pamięci  Obrońców  Poczty  Gdańskiej .................................... Anna Zając

Obrońcy  Poczty  Gdańskiej ...................................................... Ewa  Mszańska

*** .............................................................................................. Renata  Sularz

*** .............................................................................................. Angelika  Rączka 

*** .............................................................................................. Dorota  Marszalik

*** .............................................................................................. Maciej  Herman      

***............................................................................................... Marcin  Czerny

*** .............................................................................................. Robert  Brańka

Obrońcy  Poczty Katarzyna  ...................................................... Katarzyna Pawłowska

Bohaterowie ............................................................................... Adam  Miratyński

Chłopcy  do  boju ....................................................................... Sylwia  Bachula

Zwykli  choć  niezwykli ............................................................. Dominika  Zając

Obrona  Poczty ........................................................................... Daniel  Magiera

Dla  Obrońców  Poczty  Polskiej  w  Gdańsku ......................... Elżbieta  Kryściak

* * * ............................................................................................ Mirosław  Gołąbek

 

 

 

***********************************************

 

 

 

                                                         Pocztowcy – żołnierze

 

 

Walczą

Bez doświadczenia żołnierze.

Swej poczty nie opuszczą.

To do ich honoru należy.

Niemcom tak łatwo nie  oddadzą.

Prędzej zginą w jej murach,

niż walki zaprzestaną.

 

Miała przyjść pomoc.

Nie przyszła.

Lecz oni się nie poddają.

Za pocztę umierają.

Choć wrogie mocniejsze siły,

choć mało którzy przeżyli,

choć walka nie ma sensu,

walczą - pocztowi patrioci,

pocztowi żołnierze.

 

 

Ewa  Blecharczyk

             kl. V a

 

 

 

 

    Poczta  Polska  w  Gdańsku

 

 

Na Poczcie Polskiej w Gdańsku

panował spokój i radość.

Na Poczcie Polskiej w Gdańsku

dobrze się pracowało.

 

Pocztowcy nie narzekali

na brak szacunku i zdradę.

Pocztowcy opowiadali,

że mają tu dobrą posadę.

 

W zwykły wrześniowy poranek

Niemcy oblegli budynek,

gdzie Poczta Polska się mieściła

i swego urzędu broniła.

 

Pocztowcy poddać się musieli,

gdy już innego wyjścia nie mieli.

Na Biskupią Górę ich wywieziono,

a potem okrutnie rozstrzelano.

 

 

                                                                           Małgorzata  Sroka

                                                                                    kl. I f

 

 

 

                                       Wiersz  o  Obrońcach  Poczty  Gdańskiej

 

 

Jesteśmy obrońcami,

obrońcami Poczty Gdańskiej.

Zginęliśmy, nie wrócimy,

ale w sercach zostaniemy,

w myślach będziemy

odważni i niezwyciężeni.

 

W oczach ludzi jesteśmy

bohaterami,

ale my się za nich nie uważamy.

Zginęliśmy za dobrą sprawę,

zginęliśmy za ojczyznę.

 

 

                                                                        Barbara  Pazdur

                                                                                 kl. II a

 

 

                                                W  obronie  Poczty  Gdańskiej

 

 

W trzydziestym dziewiątym roku,

aż trudno nam w  to uwierzyć,

podstępne niemieckie działa

pocztowców zmieniły w żołnierzy.

 

Stawiając opór wrogowi,

zdani tylko na siebie,

w budynku Poczty Gdańskiej

bronili swą polską ziemię.

 

To oni, skromni i wierni,

ojczyźnie swojej na zawsze

oddali swe życie wierząc,

że nie na marne.

 

Ich bohaterstwo na zawsze

zostanie w naszych sercach.

Są dla nas wszystkich przykładem

oddania, wierności i męstwa.

 

 

                                                                           Sławomir   Ciupek

                                                                                    kl. I e

 

 

 

                                                         Patrioci  Gdańska

 

 

Oni polegli w boju

za naszą najdroższą ojczyznę,

idąc przez pola usłane krwią,

po śmierci żniwach.

 

Oni tylko sprzeciwić się potrafili

i walczyć chcieli wiedząc,

sen wieczny ich zastanie,

zamknie oczy, gdy będą pełni odwagi.

 

Oni dotąd trwają w nas,

wypełniając nasze serca dumą,

że taką Ojczyznę mamy -

o barwach krwi i róży białej.

 

Bo to byli nasi patrioci -

Obrońcy Poczty Gdańskiej.

 

 

                                                                           Justyna  Górowska

                                                                                    kl. VI c

 

 

 

                                          Obrońcy  Poczty  Polskiej  w  Gdańsku.

 

 

Żyliśmy sobie spokojnie, radośnie.

Praca na poczcie przyjemna była.

Każdy tu widział innych, nie siebie.

Rzetelnie pracował i cieszył się z tego.

 

Aż nadszedł dzień wrześniowy.

Niemcy przybyli chcąc zająć pocztę.

Lecz nam nie w głowach uciekać do schronów.

Walczyliśmy dumnie czekając na pomoc.

 

Musieliśmy kapitulować, niestety.

Niemcy wzięli nas do niewoli.

Sąd tamtejszy orzekł winę naszą. 

Rozstrzelani zostaliśmy za męstwo i odwagę.

 

 

                                                                                             Alicja  Gałka

                                                                                                      kl. I f

 

 

                                                                  Wrzesień

 

 

Był wrzesień,

złota polska jesień.

I oni nią się cieszyli,

do codziennych obowiązków spieszyli.

Byle prości, zwykli, szczerzy

i nikt z nich nie wiedział jeszcze,

że nazwą ich bohaterowie.

O wolność przyszło im walczyć,

polskości bronić wiernie.

Czernią woleli się okryć,

niźli poddać się biernie.

To oni pokazali światu,

co wart jest Polak

wierny swemu bratu i ojczyźnie.

Ojczyzna to matka nas wszystkich -

Polaków dalszych i bliskich .

To dom nasz ciepły i bezpieczny.

Udział w nim wszystkich jest bardzo konieczny.

Wiec czcijmy i pamiętajmy o tych ,

którzy za niego zginęli,

abyśmy my kwitnąć szansę mieli.

 

 

                                                                                 Marzena Brzezicka

                                                                                           kl. I h

 

 

 

                                                            * * *

 

 

Jak kwiat rozkwita

nadzieja w sercu.

Jak rosa na liściu,

tak łzy w duszy spływają,

lecz Ci ludzie się nie poddają.

Walczą o wolność dla nas Polaków.

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku

zostawili nam list

z wiarą, nadzieją i miłością.

 

 

                                                                           Marzena Zielonka

                                                                                     kl. II g

 

 

 

                                                         Za  ojczyznę

 

 

Wy przelaliście wiele krwi!

Za co?

Za OJCZYZNĘ!

Wy straciliście wiele życia chwil!

Za co?

Za OJCZYZNĘ!

Wy broniąc doznaliście ran!

Za co?

Za OJCZYZNĘ!

Teraz wstępujecie do nieba bram!

Po co?

Aby dawać przykład nam!

                                                                          

 

                                                                           Wioletta Czyszczoń

                                                                                    kl. II a

 

 

                                                                  My  obrońcy

 

 

My Obrońcy Poczty Gdańskiej

należymy do służby Pańskiej.

Nasza wiara jest ogromna,

a postawa wielce dumna.

My walczymy za ojczyznę,

i niejedną mamy bliznę!

My walczymy za rodaków!

My walczymy za Polaków!

My walczymy o to miasto!

My walczymy o to państwo!

Nam nie straszne żadne groźby,

lecz Polaków głośne prośby.

Gdy wołania słyszym stale,

Nie ma dla nas żadnych ,,ale”.

My do boju wyruszymy,

kiedy sygnał usłyszymy,

gdyż o wolność walczyć chcemy.

 

 

                                                                                    Wioletta  Czyszczoń

                                                                                                kl. II a          

 

 

 

 

 

                                                   Obrońcy  Poczty  Gdańskiej

 

 

Wojna skończyła się dawno,

pokoju nastał już czas,

lecz pamięć o naszych obrońcach

na zawsze zostanie w nas.

 

Załoga Poczty Gdańskiej

Patronem Szkoły dziś jest.

To ludzie, których życia

zbyt szybko nastąpił kres.

 

Walczyli do oporu

nie szczędząc sił ni tchu.

Z tą świadomością, że zginą,

stawiali czoła złu.

 

Nam pozostaje jedynie

czcić bohaterstwo ich.

Odwiedźmy więc cmentarz na Zaspie,

gdzie znicz pamięci się tli.

 

 

                                                                                  Małgorzata  Dragon

                                                                                             kl. I h

 

 

 

                                                                  * * *

 

 

Niektórzy  aktorów kochają.

Inni lepszych ideałów szukają.

My historię wolimy

i datę pamiętną czcimy.

 

Aby ich imię przetrwało,

nasze gimnazjum w pamięci ich zachowało,

i na Patrona szkoły

,,Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku” przybrało.

 

Wielkie święto naszej szkoły !

Gala i odświętne stroje.

Sztandar pięknie przystrojony,

dzień ten będzie ulubiony.

 

 

                                                                           Dorota  Worwa

                                                                                  kl. I f

 

 

 

                                                                  Obrońcy

 

 

Wiedzieli, że ta walka będzie nierówna,

ale postanowili walczyć

o wolność,

o to, co polskie.

 

Na pewno czuli w sercach strach,

ale czuli coś jeszcze

silniejszego.

Przecież...

 

to wszystko dla Ojczyzny !

 

 

                                                                              Anna  Lipa

                                                                                    kl. II g

 

 

                                                         Pocztowcy

 

 

Bronili Poczty,  

bronili Polski,

bronili honoru

i naszej wolności.

Oni walczyli o życie.

Oni walczyli za wiarę.

Co najważniejsze - 

za Polskę złożyli z życia ofiarę.

 

 

                                                                  Katarzyna  Kroczka

                                                                           kl. II a

 

 

 

                                                            Za  miłość

 

 

Obrońcy szli w bój za miłość.

Obrońcy szli w bój za wierność.

A serca ich były z narodem.

I walki to było powodem.

 

 

                                                                                    Justyna  Wójtowicz

                                                                                                kl. II a

 

 

 

 

 

                                                   Poczta  Polska  w  Gdańsku

 

 

Wspomnij młody Polaku,

że kiedyś dawno przed laty

zamiast nosić listy

stanąłeś z polskim orzełkiem na czapce

w obronie Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

Wtedy we wrześniu

hitlerowiec chciał być panem

polskiej ziemi,

polskiego kościoła

i polskiej poczty.

Polski listonosz bohatersko

bronił Poczty Polskiej.

 

Ani przez chwilę nie pomyślałeś

polski listonoszu,

kiedy na czas nie doniosłeś

przesyłki,

że wspomną dzieci po latach nie o tym,

że chodziłeś z listami,

ale o tym, że broniłeś Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

 

                                                                                              Michał  Zachara

                                                                                                          kl. VI  c

 

 

                                                      Wspomnienie  obrońców

 

 

Nie przepowiadano cieni,

które miały nadejść tamtej jesieni.

Nagle przyszły te dni wojenne

chmurami przykryte, ciemne.

 

Niemcy niegodnie na Pocztę Gdańską napadli,

świadectwo bezprawia swego kładli.

Przewagę zbrojną ma wróg,

już słychać karabinów huk.

 

Krwi obrońców leje się struga,

lecz oni nie poddają się, choć walka już długa.

Godzina po godzinie

bez pomocy płynie.

 

Groźby ich nie przestraszą,

walczą za ojczyznę naszą.

I choć na zwycięstwo nadziei nie ma cienia,

oni dalej walczą, w płomieniach.

 

Na grobie pocztowców nie postawił wróg krzyża,

o tym okrucieństwie miała zalegnąć cisza.

Od ich obrony minęły długie lata,

lecz w pamięci pozostali

jako wzór dla młodych patriotów naszego świata.

 

 

                                                                                    Agnieszka  Gawron

                                                                                                kl. I g

 

 

 

 

                         Pamięci  Obrońców  Poczty  Gdańskiej

 

 

Życie Ich nie było usłane różami;

Żmudna praca rankami i nocami,

Połączeniami, paczkami, listami zalani.

Choć żyli w Gdańsku, zostaną już z nami.

 

Poświęcili się dla naszego kraju,

Teraz przed nimi chylimy czoła,

Bohaterskiej od Nich uczymy się sztuki,

Ich imię nosi nasza szkoła.

 

Historia straciła swoich mistrzów,

Ojców odwagi, męstwa i bohaterstwa.

W ogniu walki swoją krew przelali

W obronie małej jednostki państwa.

 

 

                                                                                    Anna  Zając

                                                                                             kl. I c

 

 

 

                                          Obrońcy  Poczty  Gdańskiej

 

 

Obrońcy Poczty Gdańskiej.

To dla nich jest ten wiersz,

to oni swego miasta

do końca chcieli strzec.

Walczyli dzielnie,

lecz zabrakło im broni 

i poddać się musieli.

Niemcy zabili obrońców,

zaś ich ciała

przykryła gruba warstwa ziemi.

 

 

                                                                                    Ewa  Mszańska

                                                                                              kl. I h

 

 

 

 

                                                                  * * *

 

 

Cierpienie, rozterka, płacz.

Wojna, broń i krew.

W tym całym chaosie

jest szczypta nadziei.

Nadziei, co serce

        wypełnia.

 

Sztuka cierpienia

w teatrze życia.

Czy człowiek tej roli podoła?

Wojna – front,

torba – broń,

list – nadzieja.

I tytułowa rola...

             

         obrońcy godności Polskiej Poczty.

 

 

                                                                                    Renata  Sularz

                                                                                             kl. II g

 

 

                                                                  * * *

 

 

Ta krew jeszcze nie ostygła

symbolem naszych ofiar,

żywych istnień, serc oddanych tylu.

Broniąc zaciekle tych murów,

murów poczty, skrawka polskiej ziemi,

ziemi, która zrodziła

i wykarmiła...

winniśmy byli jej cześć!

 

Kres naszych cierpień nadszedł już wkrótce,

gdy nasze ciała spoczęły w jej ciemnej otchłani,

w matczynych objęciach.

My, polegli w obronie Poczty Gdańskiej,

oczyma własnych dusz

patrzymy na dzisiejszą Polskę,

od gór do morza.

 

Niech każdy będzie zawsze gotów

stanąć w jej obronie.

Niech nikt się nie zastanawia,

bo warto dla Ojczyzny  żyć, umierać!

 

Kim byli ludzie,

co swymi ciałami bronili

tego skrawka ziemi...?

To my ! Prości, zwykli ludzie...Polacy.

Wasi spokrewnieni polskimi korzeniami

polegli bracia.

 

 

                                                                                    Angelika  Rączka 

                                                                                              kl. I e

 

 

                                                                           * * *

 

 

Byliście zwyczajni, ale niezwykli.

Byliście wśród Niemców Polakami,

a gdy chmura nad Wami zawisła,

broniliście się zupełnie sami.

Powiedzieliście - nie!

Nie! - najeźdźcy, wrogowi.

,,To nasza poczta, to Polska.

Zginąć za nią jesteśmy gotowi.”

Walczyliście.

Atakom dzielnie stawialiście czoło.

I choć Niemcy pocztę zajęli,

przegranych nie było.

Zginęliście.

Oni myśleli, że odniosą zwycięstwo,

kiedy Was zabiją,

lecz Wasze dusze w naszych sercach żyją.

Obrońcy Poczty Gdańskiej!

Za honor, za walkę

hołd Wam dziś składamy,

a o Waszym męstwie

ciągle pamiętamy.

 

 

                                                                           Dorota  Marszalik

                                                                                    kl. I i

 

 

                                                                     * * *

 

 

Gdy Niemiec wszedł do Polski

i porwał się na Gdańsk,

Wy pierwsi wczesnym rankiem

o sobie daliście znać.

 

Przez długie godziny

prowadziliście bój.

musieliście patrzeć,

jak umiera każdy swój.

Dopiero przed wieczorem,

gdy ptaki zaczęły grać,

musieliście się poddać.

 

Za wszystkich,

którzy ponieśli za Ojczyznę śmierć,

wołajmy wszyscy głośno:

,,Chwała Im i Cześć!”

 

 

                                                                           Maciej  Herman    

                                                                                    kl. I g

 

 

 

                                                            * * *

 

 

Wieczni w pamięci,

choć życie z nich uszło.

Przez wrogów okrutnych

sponiewierani,

zawsze bronili

honoru polskiego,

choć Niemcy jak zawsze

mieli ich za nic.

 

 

                                                                           Marcin  Czerny

                                                                                    kl. II g

 

 

 

                                                                     * * *

 

 

Ciemność nocy już odchodziła,

gdy niemiecka siła

na  gdańskich pocztowców  uderzyła.

 

Bronili się, choć wiedzieli,

że zostaną zwyciężeni.

 

Nie była to bowiem

walka o  zwycięstwo,

lecz o wiarę , honor oraz męstwo.

 

 

                                                                           Robert  Brańka

                                                                                    kl. I g

 

 

 

                                                   Obrońcy  Poczty

 

 

Rok1939.

Wrzesień.

Jesienny słońca promień.

Początek drogi do wolności

pokazali narodowi polskiemu

gdańscy pocztowcy.

 

To oni pierwsi,

odwagą i honorem uniesieni,

ojczyźnie oddani,

czoło stawili najeźdźcy.

Polakom pokazali, jak walczyć trzeba.

Co znaczy krew przelać

i bronić ziemi ojczystej.

 

 

                                                                           Katarzyna  Pawłowska    

                                                                                       kl. VI  c

 

 

 

                                                                  Bohaterowie

 

 

Dzisiejszy dzień przyniósł śmierć,

z samego rana zaczęła się bitwa.

Budziła się w nas do walki chęć,

a naszym pomocnikiem była modlitwa.

 

Walczyliśmy ze wszystkich sił,

lecz atak wroga był zbyt mocny.

Broniliśmy się dłużej, niż ktokolwiek śnił.

Niech nam Bóg będzie pomocny!

 

Schodziliśmy z piętra na piętro

do samych podziemi.

Na śmierć szliśmy jak na święto

pośród buchających płomieni.

 

Odsiecz nie nadchodziła,

samotność była przygnębiająca.

Przewaga wroga nas zgubiła

wśród strzałów armat ogłuszających.

 

Nasza walka nie poszła na marne,

płacz bliskich nie był daremny.

Przez wojny lata czarne

z nieba ślemy uśmiech promienny.

 

 

                                                                           Adam  Miratyński

                                                                                    kl. VI c

 

 

 

 

                                                   Chłopcy  do  boju

 

 

Walczcie chłopcy!

Do boju

w obronie poczty

naszej, polskiej, gdańskiej!

Przeciw złym, przeciw Niemcom,

którzy bacznie czekają na nasz błąd,

który jest ich

celem, sukcesem, nagrodą.

Do boju chłopcy!

Niech myśl o zwycięstwie

dodaje wam sił,

aby przez trudny czas

męki, łez, cierpienia

dotrzeć do podium.

Do boju chłopcy!

Walka nie jest daremną,

więc walczcie co sił

w ciele, w duszy, w sercu.

Serce prowadzi,

więc słuchajcie go stale,

bo ono trwa na piedestale.

 

 

                                                                           Sylwia  Bachula

                                                                                    kl. II g

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Zwykli  choć  niezwykli

 

 

Zaznali w życiu wiele zła i nienawiści.

Stoczyli bitwę o to, co należało do nich.

Każda chwila ciągnęła się, jakby była wiecznością.

Czuli, jak dobro i bezpieczeństwo oddalały się,

zaś przybywał strach i ból.

Nie poddawali się jednak.

Walczyli jak lwy!

Choć byli zwykłymi ludźmi,

Stali się prawdziwymi

                      bohaterami.

 

 

                                                                           Dominika  Zając

                                                                                    kl. II g

 

 

 

 

                                                                  Obrona  Poczty

 

 

Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku

zginęli za ojczyznę,

ponieważ do ostatnich chwil życia

bronili Polski i naszego honoru.

 

Każdy z nich poświęcił

rodzinę, wolność, życie.

Chociaż bali się śmierci,

wytrwali do końca walki

z okrutnym wrogiem.

 

To prawdziwi bohaterowie,

którzy podczas walki cierpieli

w bólu, męce i rozpaczy.

    A to wszystko dla Polski i Polaków.

 

 

                                                                           Daniel  Magiera

                                                                                    kl. I h

 

 

 

 

                                          Dla  Obrońców  Poczty  Polskiej  w  Gdańsku

 

 

,,Minęło przecież tyle lat” –

odpowie ktoś i wzruszy ramionami.

,,Po co wracać do tamtych dni,

obcować z przeszłości cieniami?”

 

A jednak trzeba!

A jednak musisz!

 

Zrozumieć i nauczyć się:

Ojczyzna to działanie,

szacunek i pamięć!

 

Wytrwać do końca,

jak oni wytrwali.

Wierzyć do końca,

jak oni wierzyli.

Walczyć do końca,

choćby po własny kres.

 

Nie tak łatwo,

jak myślisz.

Nie tak łatwo,

jak chcesz.

 

Posłuchaj sercem ich modlitw i skarg,

pożegnania słów,

cierpienia szepczących warg.

 

Posłuchaj i zapamiętaj,

abyś nie musiał kiedyś

wstydzić się własnych słów,

wzruszenia ramion, zgubionych snów.

 

 

                                     Elżbieta  Kryściak

                                           kl. II b

 

 

 

 

                                                                           * * *

 

 

O nienawiści ludzka, śmierci matko przeklęta.

Ty niegodziwa istnieć wśród świata tego piękna.

Oddechem swym śmiertelnym zgubę z sobą niesiesz,

w którą stronę spojrzysz, przystaniesz,

uniesiesz jakąś duszę wplątaną w twe sidła perfidne.

Takąż duszą i moja zagubioną była,

gdy we wrześniowy poranek o pocztę walczyła

jeszcze z ciałem złączona.

Teraz kula zbłąkana pierś przeszyła nagle

i rzuciwszy na kolana życia pozbawiła,

przez co ducha obrońcy od oków ciała uwolniła.

Duch ku niebu leci, za siebie spogląda,

widzi twarze strapione, powrotu pożąda.

Słyszy huk wystrzałów, krzyk bólu, trzask ognia,

wśród płomieni i dymu twarz bohaterska acz chłodna.

,,To jeden z towarzyszy” – rzecze sobie z cicha

i wygląda dalej, na wypadki czyha.

Dostrzega kolejnych, imiennie wylicza.

Usta zaciśnięte, dumne ich oblicza

ślą gromy w nieprzyjaciół zawziętych.

Ileż tu odwagi, ile tu scen pięknych, nieugiętej woli.

Lecz czy Bóg zwyciężyć pozwoli?

Tymczasem bramy raju już widać z daleka,

pocztowiec wzrok odwraca, na wyrok Boski czeka.

Wtem brama się odwraca, słychać głos, nim ją minie:

,,Mając takich obrońców, kraj nigdy nie zginie!”

 

 

                                                                                     Mirosław  Gołąbek

                                                                                                kl. II g

 

                  *****************************************************************