Poznaj Rabkę-Zdrój

poprzez opracowania uczniów

Gimnazjum Nr 1

im. "Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku"

w Rabce-Zdroju

 


 

Przedstawiamy przewodnik po naszych publikacjach

Zachęcamy do lektury


 

 

„Spacerkiem po Rabce”

Przewodnik po naszym mieście.

 

 

„Moja Rabka”

Poezja na każdą okazję mówiąca o wyjątkowym klimacie

rodzinnego miasta.

 

 

„Rabka i okolice w podaniach

i baśniach ludowych”

Legendy o Rabce.

 

„Szukałeś nas jesteśmy"

Antologia wierszy o Janie Pawle II

Tomik zawiera poezję oraz prace graficzne

przedstawiające postać naszego Papieża.

 

„Młodzieżowa krucjata miłości "

Antologia twórczości uczniów - tomik zawiera poezję

i prace plastyczne uczniów oraz wybrane cytaty różnych  pisarzy.

 

„Ta nasza młodzieńcza pamięć pozwala istnieć inaczej''

Poetycka twórczość uczniów.

Wiersze to zbiór przemyśleń i refleksji

związanych z Patronem Naszego Gimnazjum.

 

„Z Jezusem iść przez życie''

To doskonały mini-przewodnik po ścieżkach

ludzkiego życia, przeznaczony dla każdego.

 

„Mamy wyobraźnię miłosierdzia"

 

Niniejszy tomik poezji,
wydany w 88 rocznicę urodzin Jana Pawła II,
jest dowodem na żywotność nauk wielkiego Mistrza
oraz głęboką wrażliwość młodego pokolenia,
które słowem i czynem pragnie nieść
bezinteresowną pomoc wszystkim potrzebującym.

 

 

„Mroczne sekrety willi Tereska''

Polecamy książkę wszystkim Tym,

którzy szukają tego co tak bliskie...

... "historii miejsc nam znanych - choć nieznanych".

Na ścieżkach naszej wiary''

Niniejszy tomik poezji, wydany w Roku Wiary z okazji

93 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II, stanowi plon wspólnej

inicjatywy nauczycieli i uczniów. Ta maleńka książeczka to dowód

naszych głębokich przemyśleń dotyczących relacji z Jezusem,

a zarazem zapis osobistych doświadczeń spotkania człowieka

z Bogiem. Intencją autorów jest, aby ten duchowy miniprzewodnik stał się dla wszystkich czytelników zachętą do lepszego poznania

Tajemnicy wiary na ścieżkach ludzkiego życia.