Gimnazjum Nr 1 Rabka-Zdrój

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

ul. Jana Pawła II  40, 34-700 Rabka-Zdrój
tel/fax: (0-18) 26-76-721
e-mail: gimnazjum.rabka@wp.pl

Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowj Nr 1 w Rabce-Zdroju

>> strona główna <<

10-04-2017

Rekrutacja do Oddziału przedszkolnego
w Szkole Podstawowj Nr 1 w Rabce-Zdroju

Po 17 latach z dniem 1 września 2017r. powraca do istnienia Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rabce-Zdroju. Stanie się tak w związku z reformą edukacji w Polsce. Oczekiwana przez wszystkich nowa szkoła podstawowa w centrum miasta powstanie z przekształcenia Gimnazjum Nr 1 w Szkołę Podstawową Nr 1. Rada Miejska w Rabce-Zdroju podjęła w tej sprawie uchwałę w dniu 29 marca 2017r.

Szkoła dla nowych uczniów zapewni bardzo dobre warunki lokalowe, bezpieczeństwo, bardzo dobrą kadrę i wysoki poziom pracy.

Wszelkie informacje można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły lub pod nr telefonu (18) 26 76 721.

 

Dokumenty do pobrania

>> WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA <<

>> OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA <<

>> OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU KANDYDATA W RODZINIE
ORAZ O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM / PRAWNYM OPIEKUNEM <<

>> OŚWIADCZENIE O PODLEGANIU PRZEZ KANDYDATA OBOWIĄZKOWI
ODBYCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO <<

>> OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW, RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA,
RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEGO KANDYDATA <<

>> OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA KANDYDATA W POBLIŻU PRZEDSZKOLA
/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ <<

>> OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU PRZEZ RODZEŃSTWO KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
/ INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOŁY PODSTAWOWEJ <<

>> OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU RODZINY NADZOREM KURATORSKIM
/ WSPARCIEM ASYSTENTA RODZINY <<

>> POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA KANDYDATA <<

 


>> strona główna <<