Pamięci Pocztowcom

   strona Gimnazjum 

 

      Poprzedni tomik poezji dedykowanej      

    Obrońcom  Poczty Gdańskiej     

   sygnowany był datą 13 czerwca 1995 roku. 

Wszyscy  autorzy  wierszy  byli  uczniami  Szkoły  Podstawowej nr 1, a zatem pisali o Patronie swojej szkoły. Opuścili ją , wynosząc oprócz wiedzy  i umiejętności- potwierdzone swą młodzieńczą twórczością – jakże cenne pragnienie zadawania sobie pytań i poszukiwania odpowiedzi tworzących krąg osobistej wrażliwości i odpowiedzialności.

Od roku 1999 w murach tej szkoły funkcjonuje Gimnazjum nr 1, zmieniając w sposób istotny jej oblicze. Podejmujemy wyzwanie trudnych czasów, gromadząc nowe doświadczenia i kreśląc plany kompetentnego docierania do wychowanków.

Przybyli oni z różnych szkół, prezentują szeroką skalę wrażliwości oraz zróżnicowane oczekiwania. Manifestują swoje postawy, pasje i niepokoje.

W bogatej i zróżnicowanej ofercie wychowawczej Gimnazjum nr 1 pragnie zwrócić uwagę swoich uczniów na wartości mające urzekającą moc trwałości. Wśród nich – za sprawą ofiarnej służby, walki i śmierci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – pojawia się w całej swej złożoności zagadnienie ludzkiej pamięci. To jej fenomen pozwala nadawać mglistym kształtom ojczystej przeszłości wyraziste kontury nakazów, czynów i doświadczeń. Skłania do wyartykułowania swoich poglądów, twórczo inspirując do określenia właściwych  kierunków.

Autorzy utworów zawartych w tym tomiku, podobnie jak ich starsi koledzy, podjęli próbę przełożenia młodzieńczych skojarzeń na słowne obrazy, mające szczere pragnienie dotarcia do istoty ludzkiej odpowiedzialności, miłości i ofiary.

Obcowanie z młodzieńczą twórczością, poza wymiarem estetycznym, posiada również niezaprzeczalną siłę argumentowania tezy, iż współczesne pokolenie ludzi młodych to jakże radosny potencjał wrażliwych serc i otwartych umysłów.

        

  Z tym optymistycznym przesłaniem pozostawiamy Odbiorców,

  życząc ciekawej lektury.

        

  Kliknij na okładkę a zapoznasz się z treścią tomiku.

     Zebrał i opatrzył wstępem:    mgr Waldemar Morawiecki  

    Wybór ilustracji:    mgr Leszek Zachara   

     Komputerowe przygotowanie tomiku do druku:   mgr Halina Macioł   

     Elektroniczna wersja tomiku:    mgr Marta Tabaszewska-Bochnar  

 

   strona Gimnazjum