Gimnazjum Nr 1 Rabka-Zdrój  

im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

  ul. Jana Pawła II  40

          34-700  Rabka-Zdrój        

  tel/fax  (0 -18) 26 -76 -721 

       e-mail:   gimnazjum.rabka@wp.pl       

 

 


04.04.2007

     Świąteczne spotkanie ze słowami Papieża Jana Pawła II.   

"Odszedłeś do Niebios Bram".

 

 

Na naszych oczach żył człowiek święty.

 Pani Dyrektor skierowała  do młodzieży okolicznościowe słowa

podkreślające znaczenie tego wyjątkowego spotkania 

poświęconego pamięci Naszego Papieża Jana Pawła II.

 

 

Niech dzisiejsza rocznica zmobilizuje nas do  wdzięczności za dar Jana Pawła.

Niech nie będzie to tylko wzruszające wspomnienie historycznego wydarzenia, lecz

zaproszenie do pójścia drogą, którą wskazywał nam Jan Paweł II.

***

 Młodzież w pięknych słowach  przedstawiła  wspomnienia

o Janie Pawle II.

 

W czasie ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny 18 sierpnia 2002 roku po zakończeniu Mszy św.

na krakowskich Błoniach, gdy zgromadzeni zaśpiewali "Barkę",

papież zwrócił się do wiernych tymi słowami:

 

 

"Chciałem powiedzieć, na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń,

prowadziła mnie z Ojczyzny przed 23 laty.

Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe,

i z nią, z tą oazową pieśnią nie rozstawałem się przez te wszystkie lata.

Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny,

była też przewodniczką na różnych drogach Kościoła

i ona przyprowadzała mnie wielokrotnie tu

- na krakowskie Błonia, pod Kopiec Kościuszki".

 

Kliknij na link usłyszysz  "Barkę".

 

 

 W skupieniu i zadumie prześledziliśmy całą drogę życia

 Papieża Jana Pawła II.

 

 

 

    Nie dziwimy się, żeś zatęsknił

    za najlepszym ziemskim synem.

 

                Dziękujemy, żeś

                lat kilkadziesiąt raczył dzielić

                się z nami Jego osobą.

 

                             Wiemy, że

                             teraz jest

                             Domu Twego

                             największą ozdobą.

 

                                           Wybacz, że płaczemy,

                                          Ojcze Niebieski

                                          zamiast radować się z Tobą.

 

                                                       Ale - jaki człowiek

                                                                     by nie szlochał, gdy odchodzi Ojciec,

                                                                     który tak wszystkie dzieci ukochał?

 

 Pani Dyrektor z naszym gościem Księdzem Proboszczem Józefem Kapcią.

 

oraz autorką akademii siostrą M. Siarką.

 

 

„Pójdź za mną” - te zwięzłe słowa Chrystusa mogą być uznane za KLUCZ

do zrozumienia orędzia, wypływającego z życia naszego zmarłego i umiłowanego

Papieża Jana Pawła II.

 

Uroczystą akademię przygotowano pod kierunkiem:

     Montaż słowno-muzyczny:    siostra mgr Monika Siarka.

     Przygotowanie prezentacji multimedialnych:    Kamil Matuszewski.

Obsługa techniczna: 

Multimedia:   Kamil Matuszewski.

Nagłośnienie:   Michał Kościelniak.
Dźwięk:   Norbert Grzybacz oraz Przemysław Papciak.

więcej>>>


03.04.2007

     Okolicznościowy Koncert w Teatrze "Rabcio".   

 

 "Miej serce".

 

    „Młodzi ludzie chcą być dobrzy…

                               I lubią, gdy się im o tym przypomina.

                                     Potrzebują tego tak samo

                                          jak kwiaty porastające góry,

                                                 łakną wody i słońca.”

                                                                                               Jan Paweł II

 

   Gości powitali:

Pani dyr. mgr Wanda Macioł-Urbańczyk, z-ca dyr. mgr Jan Kwatyra, Rada Rodziców,

Grono Pedagogiczne oraz młodzież.

 

W uroczystościach wzięła udział Pani Burmistrz Miasta mgr inż. Ewa Przybyło,

Ksiądz Proboszcz Józef Kapcia, Radni, przedstawiciele rabczańskich szkół, firm, organizacji,

rodzice oraz grono przyjaciół szkoły.

 

 

Goście wysłuchali wspaniałego występu w wykonaniu

 Zespołu "Consonans".

   Program zespołu wokalnego połączony został z prezentacją slajdów

zawierającą prace plastyczne uczniów.

 

Podziękowania dla Fotoreportera p. Jana Cieplińskiego

za udostępnienie powyżej prezentowanych tak barwnych zdjęć Zespołu.

kliknij na link a zobaczysz więcej.

 

Zespół "Consonans" zaprezentował się w składzie:

Małgorzata Bomba, Kinga Cieszkowska, Ewelina Dziechciowska, Karolina Dziechciowska, Weronika Gacek,

Izabela Gryz, Weronika Jasieniak, Patrycja Jędrzejowska, Urszula Kaznowska, Barbara Koziana, Anna Legutko,

Aneta Leśna, Anna Mlekodaj, Julia Rapacz, Joanna Żur, Gabriela Kozioł - skrzypce, Marcin Osiecki - keyboard.

 

    

 W niecodzienny nastrój wprowadziła nas  recytacja w wykonaniu uczniów:

 

Adrian Gut, Patrycja Jędrzejowska, Jakub Kasperczyk,  Martyna Klocek, Artur Luberda, Natalia Wawryków. 

 

    Pani Dyrektor dokonała prezentacji najnowszych sukcesów uczniów:

 

  

 

Sukcesy artystyczne.

Sukcesy w olimpiadach.

Sukcesy sportowe.

Gratulacje dla wszystkich.

 

    Podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w życie szkoły:

 

 

 Pani Burmistrz Pogratulowała młodym artystom

oraz laureatom licznych konkursów, zawodów i olimpiad.

Życzyła dalszych wielu sukcesów.

 

 

    Uczniowie złożyli życzenia świąteczne wszystkim gościom.

 

 

 

    Do zakupu stroików i cegiełek zachęcali rodzice, nauczyciele i uczniowie:

 

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim za wspieranie naszych inicjatyw.

 

więcej>>>


02.02.2007

     Druga rocznica śmierci Papieża Jana Pawła Wielkiego.   

 

Pamięci Naszego Papieża.

 

 

Obraz z Kościoła św. Teresy w Rabce-Zdroju.

 

Program uroczystości:

  9 00  -  Cała społeczność Gimnazjum Nr 1 uczestniczy w mszy świętej w intencji Papieża 
              Jana Pawła II w Kościele św. Teresy w Rabce-Zdroju.

Uroczystą mszę poprowadził ks. Proboszcz Józef Kapcia.

 

W mszy uczestniczą władze Miasta Rabki-Zdroju, przedstawiciele szkół oraz liczne Poczty Sztandarowe  większości instytucji, stowarzyszeń i organizacji.

 

  

    10 00  - Przemarsz wszystkich uczestników mszy pod pomnik Jana Pawła II.

  

 

    10 15  - Uroczyste spotkanie mieszkańców Rabki-Zdroju w miejscu upamiętniającym
                Naszego Papieża.

  • Wystąpienie z-cy Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój Roberta Wójciaka.

  • Wysłuchanie okolicznościowych słów ks. Proboszcza Józefa Kapci.

  • Wsłuchanie się w poezję autorstwa  Karola Wojtyły.

  • Złożenie symbolicznych kwiatów.

 

 10 45 - Przemarsz uczestników spotkania  pod "Biały Dworek"  - dom w którym 

Jan Paweł II  mieszkał przebywając w Rabce-Zdroju.

 

powrót>>>


14.01.2007

     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.   

 

Gimnazjum Nr 1 gra dla

 Wielkiej Orkiestry

 Świątecznej Pomocy

występy w Teatrze "Rabcio"

www.rabcio.region-rabka.pl

 

Uczniowie w Teatrze wystawili dwa spektakle:

 

"Rzepa" wg J. Tuwima,

 

"Mały szary człowiek" wg A. Bursy.

 

Gimnazjalna młodzież zabłysnęła na scenie Teatru.

 

 

 Wszyscy wyśmienicie  się bawili.

 

Mikołajki Zespołu "Consonans" śpiewająco zachęciły

 Wspaniałych Gości do szczodrości.

 Uczniowie dziękują wszystkim, którzy wsparli

Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  Do zobaczenia w przyszłym roku.

 

Zdjęcia  autorstwa  Karola Pałki.

 

powrót>>>


22.12.2006

     Jasełka oraz życzenia Świąteczne i Noworoczne.   

 

"Hej kolęda, kolęda".

 

Pełne wzruszeń "Jasełka" w wykonaniu młodzieży naszego gimnazjum.

Bogactwo treści i  formy prezentowanych scen

"Spotkania Wigilijnego".

 

 

 

Pan dyrektor mgr Jan Kwatyra  podkreślił znaczenie tych świąt.

Jeszcze raz podziękował za trud włożony w przygotowanie tego

"wyjątkowego spotkania".

 

***

Spektakl przygotowany pod kierunkiem - Siostry mgr Moniki Siarki.

Specjalne "Słowo na czas Świąt" - wygłosił Ksiądz mgr Marek Kasperkiewicz.

Dekorację przygotowały panie: mgr Małgorzata Bala oraz mgr Beata Orzeł.

 

więcej>>>


21.12.2006

     Konkurs stroików świątecznych rozstrzygnięty.   

 

 

Kliknij na zdjęcie - zobaczysz powiększenie.

 

 

Coroczny Konkurs przyniósł  uczestnikom wiele emocji

a oglądającym wystawę - dostarczył wielu pomysłów na wykonanie własnych

świątecznych kompozycji.

 

 

Warto pielęgnować  tak cenne tradycje.

 

więcej>>>


06.12.2006

 

     Relacja ze szkolnych Mikołajek.   

 

Mikołaja, Aniołka, Diabełka oraz pomocników Świętego

przyjęli również do swojej klasy

uczniowie I C wraz z wychowawcą mgr Waldemarem  Morawieckim.

 

 

"I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem".

 


 

    Mikołajkowy Koncert w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc  

 
  zorganizował Zespół "Consonans".   

 

 

  Nasze Mikołajki spisały się na MEDAL. 

 

Rabczańscy kuracjusze z zadowoleniem  śledzili występ Zespołu.

 

 

Jak miło zobaczyć uśmiechnięte twarze rówieśników.

 


10.11.2006

"Pieśń, Czyn, Wspomnienie - to jedno: to POLSKA"

11 listopada 1918 roku - po 123 latach zaborów Polska odzyskała wolność.

 

"Każda epoka ma swe własne cele

 I zapomina o wczorajszych snach:

 Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

 I nowy udział bierzcie w wieków dziele.

 Przyszłości podnoście gmach..."

    

  Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

 Choć macie sami doskonalsze wznieść,

 Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

 I miłość ludzka stoi tam na straży!"

          

(Adam Asnyk - Do młodych)

 

      Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości.   

 

 

Uczniowie Naszego Gimnazjum

przygotowali uroczystą akademię - pełną zadumy i historycznych refleksji.

 

 

Kolejny raz młodzież wykazała się

głębokim poczuciem odpowiedzialności i postawą patriotyczną,

zrozumieniem losów Polaków walczących o wolną niepodległą Polskę.

 

 

Uczniowie oklaskami podziękowali

nauczycielom, młodym aktorom, zespołowi "Consonans"

za wkład pracy z przygotowanie szkolnych uroczystości.

 

 

11 listopada przedstawiciele szkoły uczestniczyli

w Miejskich Obchodach  Rocznicowych.

 

więcej>>>

 


27-28.10.2006

 

      Mamy finalistę XVI Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego     

 

 

Autor pracy: Dominik Żurek uczeń klasy III a.

 

 

Wystawa prac konkursowych w Pałacu Młodzieży w Katowicach.

 

 

Praca finałowa - sesji posterowej.

 

LOP w  Gimnazjum Nr 1>>>


16.10.2006

      Dzień Papieski w Naszej Szkole.    

"Dzielmy się miłością"

Młodzież gimnazjum  udała się do kościoła św. Teresy na mszę świętą

poświęconą

Naszemu Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

 

 

 

Okolicznościowe kazanie wygłosił

ks. Prałat Józef Kapcia

 

 

Po mszy świętej wszyscy we wspólnym pochodzie przemaszerowali

pod pomnik Papieża Jana Pawła II.

 

 

 

Uczniowie w zadumie oddali cześć największemu Polakowi,

najbliższemu sercu - już niedługo Świętemu

Papieżowi Janowi Pawłowi II.

 

 

Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli::

      mgr Ewy Dziechciowskiej - montaż słowny,

      mgr Beaty Michałek - program zespołu wokalnego "Consonans".

 

 

Program artystyczny młodzieży, utwory zespołu wokalnego "Consonans"

w tym szczególnym dla nas rabczan miejscu,

poruszył serca i powróciły we wspomnieniach chwile 

z Naszym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

 

więcej>>>

 


13.10.2006

 

    Szkolne Uroczyste Obchody Dnia Nauczyciela.   

 

 

Życzenia wszelkiej pomyślności dla wszystkich Pedagogów

i Pracowników Naszego Gimnazjum

 oraz podziękowania za trud i codzienną niezwykłą  pracę.

 

Program artystyczny przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli:

      mgr Beaty Michałek - program zespołu wokalnego "Consonans",

      mgr Waldemara Morawieckiego - montaż słowny.

Oprawa plastyczna pod kierunkiem nauczycieli:

      mgr Małgorzaty Bali,

      mgr Beaty Orzeł.

 

Widownia gorąco oklaskiwała występy koleżanek i kolegów.

 

 

     Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych.   

 

 

Życzymy uczniom klas I -  samych sukcesów

w Naszym Gimnazjum,

rozwijania swych talentów i ubogacania samego siebie.

 

 

    Spotkanie wszystkich Pracowników Gimnazjum.   

 

Powitanie Dostojnego Gościa - Wielebnego ks. Prałata Józefa Kapcię.

Wspólne życzenia i gratulacje.

Wręczenie Nagród Dyrektorskich Nauczycielom i Pracownikom Szkoły

oraz

Uroczyste przyjęcie Ślubowania Nauczycieli Mianowanych.

 

Życzymy wszystkim Nauczycielom pomyślności i sukcesów - To przecież i nasze sukcesy...

 

więcej>>>

 


12.10.2006

 

    Rabczańskie Obchody Dna Edukacji Narodowej.   

 

Przyjęcie życzeń z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

składanych przez przez Pana Burmistrza Antoniego Rapacza.

 

    Wręczenie Nauczycielom Aktów Podziękowania   

 

"... za promowanie miasta, trud włożony w rozwój szkoły,

 za wrażliwość na problemy dzieci i młodzieży..."

 

 

Życzenia kolejnych sukcesów i spełnienia marzeń....

 

 

    Wręczenie wybitnym Uczniom Nagród i Dyplomów   

 

Nagrodzeni uczniowie Gimnazjum Nr1:

Anna Wójciak

Justyna Wrzeszczak

Katarzyna Wójciak

Krzysztof Paciga

      

 Sport:

Justyna Wrzeszczak - uczennica klasy III B

Katarzyna Wójciak - uczennica klasy III G

Anna Wójciak - uczennica klasy II A

        Nauka:

Katarzyna Perucka - uczennica klasy III F

Arkadiusz Antosz - uczeń klasy III B

Krzysztof Paciga - uczeń klasy II A

 

    Uroczystości uświetnił występ Kabaretu "Trutnie".   

 

 

 

Gratulacje dla wszystkich wyróżnionych - nagrodzonych Nauczycieli i Uczniów.

więcej>>>

 


02.10.2006

 

    Porządkowanie Skate Parku "Rabskater".   

 

 

Uczmy się współodpowiedzialności!

więcej>>>

 


28.09.2006

 

    Wycieczka Tutystyczno-Krajoznawcza  do kopalni soli w Wieliczce.  

Program wycieczki do Wieliczki  i  Krakowa:

  • Zwiedzanie zabytkowej kopalni soli w Wieliczce.

  • Bezkrwawe „Afrykańskie safari” w kinie IMAX.

  • Posiłek w Mc Donald’s.

  • Nauka gry w kręgle.

 

Fotoreporter Pani Dyrektor .

 


15.09.2006

    Odbyło się w naszym Gimnazjum   

    Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego  

   dzieci i młodzieży w powiecie nowotarskim.  

 

 

Foto dzięki uprzejmości MOS Rabka-Zdrój.

 

więcej>>>

 


10.09.2006

      Obchody III ROCZNICY    

      ODSŁONIĘCIA POMNIKA MĘCZEŃSTWA   

    w Rabce-Zdroju  

 

 

Fotoreporter Jakub Kasperczyk kl. 2e

 

więcej>>>


04.09.2006

      Uroczyste Rozpoczęcie  roku szkolnego    

2006/2007

 

Wszystkim życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym 2006/2007.

więcej>>>

 


10.06.2006

    Dzień Pamięci   

poświęcony

    Naszemu Drogiemu Nauczycielowi Panu Leszkowi Zacharze.   

 

 

Dziękujemy osobom zaangażowanym w przygotowania wystawy oraz programu artystycznego.

 

więcej>>>

 


06.06.2006

    Konkurs "WĘDRÓWKI PO EUROPIE"    

Klasa II b.

Klasa III e.

Klasa III f.

Wiedza - klasa III f.

Taniec klasy II f.

Taniec klasy II f.

Śpiew - klasa III g.

Taniec klasy III g.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy inwencji, wiedzy i zapału.

więcej>>>

 


29.04.2006

      Półfinał XLIV Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego    

 

Powodzenia w Finałach!!! Czekamy na ich rezultat.

 

Szablon  i baner na stronie: Mateusz Lulek oraz Bartłomiej Wójciak.